aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Zuidas zoekt voorziening

scholenDe gemeente Amsterdam zoekt een ondernemer die op de Zuidas een tijdelijke multifunctionele voorziening wil realiseren. Een eigentijds voorbeeld van voorzieningenplanning.

 

 

De gemeente bepaalt niet wat er moet komen, maar geeft aan waaraan de voorziening moet bijdragen en bepaalt de kaders. De rest is aan de ondernemers of een ondernemerscollectief. En dergelijke aanpak maakt ontwikkelingen van onderop mogelijk en biedt ruimte aan nieuwe dynamiek.

 

Multifunctioneel Idee (MFI) voor de Zuidas in Amsterdam

 

De voorziening moet bijdragen aan de aantekkelijkhied, levendigheid en positieve bekendheid van de Zuidas en een publieksfunctie hebben. De kavel is 1.785 m2 groot en ligt tussen het station Zuid en VU/mc. Dagelijks maken 60.000 reizigers gebruik van station Zuid. De kosten voor de tijdelijke voorziening zijn voor de ondernemer. De huurprijs van de grond is afhankelijk van de te realiseren functie en het aantal meters. Belangstellenden kunnen voor 11 maart 2011 een A4-tje met hun idee indienen. Lees hier meer over de vraag en de procedure. 

 

Tijdelijke ruimte voor culturele ondernemers in Amersfoort

 

Een dergelijke vraag, rond een tijdelijke braakliggend terrein, is niet nieuw. In Amersfoort is een grote centrumlocatie, het Oliemolenkwartier, in 2009 tot 2023 beschikbaar gesteld voor initiatieven van creatieve ondernemers. Amersfoort hoopt hiermee de aantrekkelijkheid en levendigheid in dit gebied te verbeteren. Naast een horecavoorziening (strandtent), die er al eerder stond, zijn er in een oude Zeepfabriek een aantal creatieve ondernemers gehuisvest. Onder welke condities gebouwen en grond voor de ondernemers beschikbaar zijn gekomen en wat de ervaring hiermee is, is ons niet bekend. De spelregels staan niet op de website.

 

Voorzieningenplanologie

 

Omdat het steeds moeilijker wordt plannen te realiseren, wordt steeds vaker gezocht naar nieuwe vormen van voorzieningenplanning; die eigenlijke geen planning meer mag heten. In het kader van de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2011, wordt gebruik gemaakt van het begrip voorzieningenplanologie of structuurschets voorzieningen.

In de Structuurschets Voorzieningen ligt het besef opgesloten dat we andere werkwijzen nodig hebben om creatieve arrangementen de ruimte te geven en (maatschappelijk) ondernemerschap te stimuleren. Dat besef past bij een tijd die in het teken staat van een kleinere overheid en schaarse publieke middelen (zie ook hier). Er zijn diverse partijen die hiermee aan de slag gaan (zie ook hier).

 

Samen aan de slag

 

Mensen die samen met anderen een idee voor de Zuidas willen indienen en/of de case van de Zuidas willen gebruiken ter inspiratie voor het eigen voorzieningenbeleid, in Bouwstenen-verband, kunnen een mail sturen met de specifieke wens, naar portal@bouwstenenvoorsociaal.nl. Wij brengen de partijen dan met elkaar in contact.

 

Nadere info:

Zie ook het artikel over improvisatieruimte

 

 

 

.

 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners