aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Exploitatie

 

Handreikingen

  • Handreiking voor het opzetten van een exploitatie van een wijkonderneming, met voorbeeldexploitaties voor een buurthuis, cultuurhuis en zorgcoöperatie en referentiecijfers voor een eigen opzet.
  • Reader MFA Lab: verslagen van ontwikkelgroepen over horeca in MFA's, de inzet van sociale media, ZZP'ers als doelgroep en de wervende MFA.
  • Toolkit voor ondernemerschap; de sleutel tot succesvolle MFA's, boek met de resultaten van het MFA Lab over de periode 2009-2011 (MFA Lab 2012)
  • Rekenen aan MFA's (Hoofdstuk 3 uit het Handboek MFA's, toolkit voor ondernemerschap, MFA Lab, 2011): over de exploitatie van MFA's vanuit ondernemerschap. Aandacht voor simulatiemodel en kengetallen van exploitatie.
Literatuur en artikelen

Onderzoeken en rapporten

Tools en middelen

  • Definitielijst (Benchmark Exploitatiegegevens MFA's, MFA Lab, 2011): kengetallenanalyse van exploitatiegegevens van MFA's.
  • Simulatiemodel (MFA Lab en Realink Consultancy, 2010): je kunt al in een vroegtijdig stadium van de planvorming grip krijgen op de verdienpotenties van MFA's.
Voorbeelden

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners