aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

De punten van Donner

Donner2Minister Donner heeft op 8 november j.l. de eerste aanzet voor de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2012 in ontvangst genomen. In zijn speech voegde hij nieuwe aanknopingspunten toe.

 

 

 

De komst van Minister Donner van Binnenlandse Zaken op 8 november 2011 was een enorme opsteker voor iedereen die vindt dat het beter en slimmer moet met maatschappelijk vastgoed en het onderwerp meer aandacht verdiend. Hoewel het in de eerste plaats een agenda is van en voor het werkveld zelf, is steun van en afstemming met het kabinet en de verschillende departementen onontbeerlijk.

 

Aanbieding agenda

De eerste aanzet voor de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2012 (het resultaat van de agendabijeenkomst) werd aan Minister Donner aangeboden door Werner ten Kate, wethouder van de gemeente Lansingerland, namens het werkveld, partners en afzenders van Bouwstenen voor Sociaal.


Speech Minister Donner

Minister Donner nam de agenda met plezier in ontvangst. In zijn speech ging hij in op hoe veranderingen in de maatschappij verlopen en op het nog niet vanzelfsprekend soepel verlopende samenspel tussen de overheid en initiatiefrijke, betrokken burgers.

 

Hij  gaf het belang aan van het meebewegen van maatschappelijk vastgoed met de ontwikkelingen in de samenleving en hij prees de vernieuwende en positieve aanpak van de agenda maatschappelijk vastgoed en de rol die de betrokken partijen hierin zelf oppakken.

 

De Minister zag ook enkele aanknopingspunten voor samenwerking:

  • De Rijksgebouwendienst heeft veel vastgoed en tools die van nut kunnen zijn voor de toolbox (kennis nemen van elkaars werk);
  • het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt experimenten van burgergroepen met wijkondernemingen (naar analogie van de Engelse Development Trusts) in randvoorwaardelijke zin. Onderdeel daarvan is onderzoek naar juridische en financiële randvoorwaarden voor trusts waardoor wijkaccommodaties kunnen verzelfstanden en bestaande accommodaties hun zelfstandigheid kunnen vergroten;

 

De Minister had begrip voor de knelpunten die aanwezigen ervaren als gevolg van de versnipperde regelgeving op diverse bestuurlijke niveaus en in verschillende beleidskokers. Hij gaf aan daarin voor zichzelf geen coördinerende rol te zien, maar wil wel kijken of een betere coördinatie tot de mogelijkheid behoort.

 

Komende tijd wordt alle input verwerkt tot een echte mooie nieuwe Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2012, inclusief de acties die partijen daarbij gaan oppakken.

 

Meer informatie:

 

De aanbiedingstekst van de partners en afzenders van Bouwstenen voor Sociaal

De speech van Minister Donner op 8 november 2011

De Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2012

Bouwstenenfilm, zoals vertoond op deze dag

Agenda te abstract, pep-talk van columnist/cabaretier Hester Macrander bij het ochtendprogramma

Impressie van de bijeenkomst op 8 november

 

Voor vragen en informatie

portal@bouwstenenvoorsociaal.nl

06-52310845

 

Foto's: Annelies Schouten, VNG

 

 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?