aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Slim aan de slag met zorg

VerbindenFlexibiliteit en draagvlak zijn de fundamenten onder het zorgbeleid van de gemeente Stichtse Vecht. Bouwstenen sprak met twee betrokken wethouders over de ruimtelijke aspecten daarvan. 

 

Het gaat om wethouder Franko Živković-Laurenta van Ruimtelijke Ordening en Jaap Verkroost van Welzijn, tevens coördinerend wethouder transities sociaal domein.

 

Dichtbij en met visie

De wethouders uit Stichtse VechtWat opvalt is hun slimme en doortastende aanpak. Niet wachten tot het zover is, maar anticiperend op de toekomst, met veel aandacht voor zowel de menselijke kant als de gebouwde omgeving. Jaap Verkroost: “We vinden het belangrijk dat de mensen betrokken zijn bij hun directe omgeving.” Een voorwaarde om het beleid succesvol te laten zijn, is dat die omgeving geschikt is om mensen langer thuis te kunnen laten wonen. Franko Živković-Laurenta: “Het gaat om de flexibiliteit van de gebouwen.” Huiseigenaren, corporaties en het ambtelijk apparaat worden gestimuleerd om daarin pro-actief te handelen. 

 

Integraal accommodatieplan

De in de gemeente aanwezige woon-zorg-centra maken onderdeel uit van het integrale accommodatieplan van de gemeente. Daarbij wordt rekening gehouden met dreigende leegstand en toekomstige ontwikkelingen; ook al om kapitaalvernietiging te voorkomen.
 

Lees hier het complete interview

 

Gesprekken over wonen met zorg en voorzieningen

Wonen met zorg en voorzieningen staat ook op het programma van de Najaarsbijeenkomst op 4 december 2014. U kunt dan in gesprek met diverse branchevoorzitters en bestuurders van gemeenten, corporaties en maatschappelijke organisaties. Ook zijn er diverse sessies over accommodaties voor gezondheid en zorg, o.a. met de auteurs van de VNG/BvS-publicatie "Het cement tussen wonen en zorg" en Marnix Norder, voorzitter van het aanjaagteam Wonen en Zorg van het Ministerie van BZK en VWS. Tijdens de sessies worden kennis en inzichten gedeeld en kijken we naar de agenda voor volgend jaar. 

 

Meer informatie

 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?