aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Preview 'Kiezen én delen'

kinderen bij muur kleinBouwstenen komt op 5 december 2013 met een publicatie over huisvestingsconcepten voor onderwijs én opvang. Lex Staal van de Brancheorganisatie Kinderopvang schreef het voorwoord.


Sinds de motie Van Aartsen/Bos is er veel buitenschoolse opvang gestart in schoolgebouwen, leegstaande klaslokalen of open ruimtes. Dat is verre van ideaal. Scholen zijn niet geschikt om kinderen tussen halfacht 's ochtends en halfzeven 's avonds een gevarieerde en fijne dag te bezorgen.


Kinderopvang én onderwijs

In deze Bouwstenen-publicatie worden huisvestingsconcepten beschreven voor de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Er worden concepten aangedragen voor zowel stad als platteland. Het laat een breed palet aan mogelijkheden zien.

 

Co-productie

De publicatie is opgesteld door Ed Hoekstra en Yvette Vervoort, samen met het netwerk Kinderopvang van Bouwstenen voor Sociaal. Rob Janssen Bouwmeester, lid van het architectennetwerk van Bouwstenen, maakte de vlekkenplannen. 

 

Preview

Yvette Vervoort

Bijgaand treft u bij wijze van preview de voorkant, het voorwoord en de inhoudsopgave van de publicatie. Tijdens de Najaarsbijeenkomst op 5 december 2013 wordt de publicatie besproken.

 

Zie hier het programma van de najaarsbijeenkomst en hier de sessie waar theorie en praktijk kan worden besproken met Wethouder Glasbeek uit Harlingen en Yvette Vervoort.  

 

Alle deelnemers aan de bijeekomst ontvangen een exemplaar van de publicatie evenals twee andere uitgaven die relevant zijn voor onderwijs en opvang.

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners