aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

14 Lokale agenda

Boekje Reisgids De lokale reis

 In Nederland hebben we niet de traditie om integraal naar maatschappelijke voorzieningen en vastgoed te kijken. We hebben aparte plannen voor onderwijs, zorg, sport en cultuur. De drie decentralisaties, dreigende leegstand, de noodzaak tot bezuinigen en het groeiend besef dat de gemeente het niet alleen kan, vragen een andere benadering. Daarom hebben we in 2013, met steun van het Ministerie van BZK, in platformverband, een 'Reisgids maatschappelijke voorzieningen' gemaakt. De Reisgids:

 • gaat uit van (activiteiten van) mensen;
 • van wat zij zelf kunnen en elkaar kunnen bieden;
 • biedt handreikingen voor een andere aanpak;
 • maakt geen keuzes, maar helpt bij het uitzetten van de lokale reis. 

 

Ambitie

Ambitie voor 2014 is de integrale benadering verder in praktijk te brengen door deze te vertalen naar een verbindende 'Lokale Agenda voor Voorzieningen en Vastgoed'. Dat kan direct na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014, maar met de voorbereidingen kan elk moment worden gestart.

 • Voor een voorbeeld hoe dit kan werken verwijzen we graag naar Leeuwarden, waar al verkiezingen zijn geweest.
 • En voor het belang voor een dergelijke agenda naar het verslag van de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen op 5 december 2013.    
 
Activiteiten
Structuurschets-voorzieningenIn 2014 willen we op een aantal plaatsen in het land de agendavorming ondersteunen. Dit willen we doen op min of meer dezelfde wijze als de cases voorzieningenplanning in 2013:
 • Doel; bewustwording, agendasetting, krachtenbundeling.
 • Deelnemers; bestuurders en professionals van gemeente, onderwijs, corporatie, maatschappelijke dienstverleners, bewoners, (selectief) bedrijfsleven en aantal mensen uit het netwerk van Bouwstenen.
 • Vooraf versturen; uitnodiging, programma en Reisgids.
 • Opzet bijeenkomst; presentatie voorzieningenkaart en belangrijke trends, aan de slag in subgoepen en plenaire terugkoppeling.
 • Resultaat; outline voor de lokale agenda.
 
We doen dit met name met partners van Bouwstenen of partijen die partner worden, aangevuld met andere deskundigen uit het Bouwstenen-netwerk. Indien we aanvullende financiering weten te vinden kunnen we het ook breder oppakken.
 
 
Meer informatie
Komende periode gaan we de activiteiten voor 2014 verder uitwerken. Heeft u ideeën of belangstelling mee te doen? Neem dan per e-mail contact op met Bouwstenen of bel: 06 - 5231 0845.
 
 
Zie ook de informatie op de website over:

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners