aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Barometer zonder cijfers

BoekenOp 21 november 2013 is de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2013 gepresenteerd. Dit keer zonder enquêtes onder gemeenten, maar met tientallen essays over 'dienstbaar' vastgoed.

 

De centrale vraag achter het boek is of de lessen van Corporate Real Estate Management ook gebruikt kunnen worden voor maatschappelijk vastgoed met een sociaal doel. De essays zijn gerangschikt naar vier thema's:

 1. innovatie met maatschappelijk vastgoed
 2. maatschappelijke opgave en de functie van maatschappelijk vastgoed,
 3. (sociale) opgave inzichtelijk met passend vastgoed
 4. mogelijkheden voor (regionale) samenwerking.

Jan Veuger, lector Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen, stelde het boek samen. Daarnaast hebben 58 mensen aan het boek meegeschreven aan de hand van onderzoek en essays. Deze opzet wijkt af van eerdere barometers. 

 

Dienstbaar vastgoed

In het boek wordt bepleit dat maatschappelijke organisaties meer nadenken over de aard van hun dienstverlening en de rol die vastgoed daarin speelt. Het maatschappelijke vastgoed is tenslotte geen doel op zich. De gebruiker en het waardedenken staat daarbij centraal. Opvallend genoeg blijkt dat 'gemeenten vaak geen idee hebben wie de gebruikers van hun vastgoed zijn’, aldus Veuger tijdens de presentatie van het boek.

 

Quotes uit het boek

Onderstaand een aantal quotes uit het boek die een indruk van de inhoud geven.

Boek Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2013

 • ‘Door zicht te krijgen op perspectieven van de gebruiker, maatschappelijke ontwikkelingen bloot te leggen en mogelijke toekomstbeelden te formuleren wordt een stevige basis gelegd voor een robuust beleid dat verbreding mogelijk maakt naar duurzaam gebruik.’
 • ‘Er is een groeiende groep gemeenten en marktpartijen die markt evidence opbouwt.’
 • ‘Mijn verwachting is dat de rol van corporaties op het terrein van het realiseren de komende jaren marginaal zal worden.’
 • ‘Voor de sector is het van belang dat corporaties duidelijke taken krijgen en niemand meer twijfelt aan de meerwaarde en hun bestaansrecht.’
 • Met het afwegingsmodel kunnen gemeenten accommodaties object op waarde schatten, gerichter sturen op maatschappelijke effectiviteit en op een heldere wijze verantwoording afleggen over de mate waarin activiteiten in accommodaties bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen.’
 • ‘De Voorzieningen Coöperatie als troubleshooter: een soort woningcorporatie maar dan voor maatschappelijk vastgoed.’
 • ‘In het huidige tijdsgewricht komt het aan op meer presteren met minder middelen. Dat vergt hechte vormen van samenwerking die passen bij het schaalniveau van de opgave en waarbij de focus is gericht op het adequaat aanpakken van urgente opgaven, nu en in de toekomst.’
 • Het gebouw weerspiegelt de gemeenschap. En de gemeenschap is de kracht waarop de derde generatie publiek bestuur gebouwd moet worden.’

 

Herbezinning

Aan het einde van de middag nam Erik Dannenberg, bestuurder VNG en wethouder in Zwolle, het eerste exemplaar van het boek in ontvangst. Hij benadrukte nog eens de uitdagingen die eraan zitten te komen voor verschillende maatschappelijke partijen, waaronder ook de zorg. We zijn met zijn allen bezig aan een herbezinning. 'Waarom zouden we iemand met een beperking wegstoppen in een hokje met andere mensen in een soortgelijke situatie als hij als groot voetbalfan ook de bidons kan aangeven met een logo van de club op zijn shirt?'.

 

Meer informatie

Zie hier meer info over eerdere barometers

 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?