LinkedInYouTubeTwitter

5.6 Passend contract

Keurmerk ChefproofAfspraken tussen de eigenaar/exploitant en gebruiker(s) van een gebouw worden altijd in contracten vastgelegd die passen bij het doel, de aard en de inhoud van de bedoeling. Daarin wordt steeds aangegeven waarom een afspraak is gemaakt (wat wordt beoogd), wat wordt gedaan, wat hier tegenover staat en wanneer en hoe de resultaten worden beoordeeld.

 

Toelichting
Afhankelijk van het doel, de aard en de inhoud van de afspraken kunnen verschillende  overeenkomsten worden afgesloten. Zie voor voorbeelden het hoofdstuk accountbeheer, paragraaf contractbeheer.

 

Bron
Redactieteam (december 2016)