LinkedInYouTubeTwitter

5.2 Facilitair management

Keurmerk Ter discussieVoor elk gebouw is iemand of een organisatie aanspreekbaar op het facilitair management.

 

Deze persoon/organisatie:

  • past binnen het beleid van de gemeente;
  • is verantwoordelijk voor het functioneren van het gebouw op gebruiksniveau;
  • is eerste aanspreekpunt en heeft direct contact met de verhuurder/eigenaar en eventuele onderhuurders en eindgebruikers;
  • zorgt voor adequate overeenkomsten en nakoming daarvan;
  • zorgt voor goede ordening en aanwezigheid van relevante informatie;
  • onderhoudt contacten met de verschillende stakeholders (beleidsafdeling, portefeuillemanager, huurders) en met de technisch beheerder.

 

Toelichting
Op basis van het gewenste maatschappelijke rendement, specifieke beleidsdoelen of eigen personele invulling kan de gebouweigenaar eisen stellen aan de wijze waarop het facilitair beheer wordt vormgegeven, welke verder gaan dan ‘een goede huisvader’ zijn. Ook als er geen specifieke doelen en afspraken zijn, is het in het kader van het gebouwbeheer goed oog te hebben voor de  invulling van het facilitair management en de tevredenheid van de gebruikers over het gebouw.

 

Bron
Redactieteam (december 2016)

 

Begrippen
Beheer, Facilitair management, Maatschappelijk rendement