LinkedInYouTubeTwitter

4.6 Niet-planmatig onderhoud

Keurmerk ChefproofVoor niet-planmatig onderhoud (schade, klachten, meldingen) wordt ………… (zelf invullen wat georganiseerd en hoe betaald).

 

Toelichting
Ook hier is het voor huurders/gebruikers van belang waar ze zaken rond schade en klachten kunnen melden en hoe ermee wordt omgegaan.

 

Bron
Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 (gemeente Breda, mei 2014). Aangepast n.a.v. teamoverleg gemeente Oss (januari 2015) en door redactieteam (februari 2015)

 

Begrippen
Onderhoud

 

Meer informatie