LinkedInYouTubeTwitter

3.6 Bankgarantie en waarborgsom

 

Keurmerk ChefproofEen bankgarantie heeft de hoogte van drie maanden huur en wordt alleen aan commerciële partijen gevraagd indien de huursom (of de totale huursom van diverse locaties tezamen die gehuurd wordt door één partij) groter of gelijk is aan € 50.000,- per jaar.

 

Een waarborgsom heeft de hoogte van één betaalperiode in geval van huur en bij bruikleen is het bedrag € 100,- x het aantal vierkante meters gedeeld door twaalf. Deze waarborg wordt altijd gevraagd bij externe partijen (zowel maatschappelijk als commerciële) voor bruikleen- en voor huursituaties, bij aanvang van de huur of het gebruik en bij een grote wijziging in het contract.

 

Bron
Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 (gemeente Breda, mei 2014). Aangepast door redactieteam (augustus 2015)


Begrippen

Bankgarantie, Waarborgsom