LinkedInYouTubeTwitter

3.3 Contractbeheer

Keurmerk ChefproofAfspraken met de huurder/exploitant c.q. gebruiker worden vastgelegd in een standaard huurovereenkomst (gebaseerd op de standaards van de ROZ), een dienstverleningsovereenkomst, danwel een bruikleenovereenkomst. Daarbij gelden in principe de volgende uitgangspunten:

 

Uitgangspunten bij contractbeheer

 

Toelichting

De in de tabel genoemde uitgangspunten kunnen per gemeente verschillen. Uniformiteit is belangrijk voor de wetmatigheid en uitvoerbaarheid, maar afwijkingen en specifieke maatvoering blijft mogelijk. Wel is het raadzaam afwijkingen van de standaard goed te onderbouwen en te documenteren, zo mogelijk in het contract zelf, bijvoorbeeld in de preambule.

 

Bij het sluiten van een huurcontract en het vaststellen van de herzieningsdatum is het van belang te weten om wat voor soort ruimte het gaat. Het kan gaan om:

  • Bedrijfsruimte vallend onder artikel 7.290 Burgerlijk Wetboek (BW) - Deze ruimte is publiek toegankelijk en een plek waar een product of dienst wordt geleverd, zoals een winkel. Ook kringloopwinkels en voedselbanken vallen in principe onder dit regime. Een dergelijke ruimte heeft extra wettelijke bescherming, zoals een huurrecht van de eerste tien jaar en een opzegtermijn van minimaal een jaar. De herzieningsdatum is bij wet geregeld.
  • Overige bedrijfsruimte vallend onder artikel 7.230 BW - Dit is ruimte die niet past in de vorige categorie en ook geen woonruimte is. Deze ruimte heeft geen publiek toegankelijk deel. Voorbeeld van een dergelijke ruimte is een kantoor, maar ook ruimten voor kinderopvang, sport, een buurthuis of onderwijs (voor zover niet geregeld in de onderwijswetten) vallen meestal onder dit regime. Bij deze ruimte is de betalingstermijn standaard ook het opzegtermijn en is een herzieningsdatum niet verplicht. Per situatie kan worden bepaald wat wel of niet in het contract wordt opgenomen.

 

Bron
Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 (gemeente Breda, mei 2014). Aangepast door redactieteam (augustus 2015)

 

Begrippen
Beheer, ROZ


Meer informatie