LinkedInYouTubeTwitter

3.2 Recht van opstal

Keurmerk ChefproofEen recht van opstal wordt gevestigd als op gemeentelijke grond een opstal staat/komt die geen eigendom van de gemeente is. Indien een recht van opstal wordt gevestigd, gelden de volgende voorwaarden:

  • duur: onbepaalde tijd;
  • herzieningsdatum: vijf jaar;
  • opzegtermijn: zes maanden;
  • retributie: bebouwd oppervlak x grondprijs x rentepercentage betreffende jaar.

 

Bij het vestigen van een recht van opstal wordt gebruik gemaakt van een standaard overeenkomst.

 

Bron
Spelregels voor het beheer van gebouwen in de gebouwenexploitatie (gemeente Tilburg, maart 2015). Aangepast door redactieteam (augustus, 2015)