LinkedInYouTubeTwitter

3.1 Accountmanagement

Keurmerk Ter discussieBinnen de gemeentelijke organisatie is minimaal één persoon aanspreekbaar op het accountmanagement.

 

De accountmanager;

  • draagt er zorg voor dat het gebouw doet waarvoor het (beleidsmatig) bedoeld en bestemd is;
  • controleert op objectniveau de prestatie van het vastgoed;
  • is eerste aanspreekpunt en heeft direct contact met de huurder/eindgebruiker;
  • zorgt voor adequate (huur-/gebruikers-) overeenkomsten en nakoming daarvan;
  • zorgt voor goede ordening en bijhouden van relevante informatie binnen de door de gemeente gekozen systematiek;
  • onderhoudt contacten met de verschillende stakeholders (beleidsafdeling, portefeuillemanager, huurders) en met de technisch beheerder.

 

Toelichting
Afhankelijk van de grootte van de vastgoedportefeuille zijn er één of meerdere personen belast met het accountmanagement, zodat zowel mensen binnen als buiten de gemeente weten wie er aanspreekbaar is voor informatie over een bepaald vastgoedobject.

 

Bron
Bijeenkomst Spelregels vanuit financieel perspectief (22 juni 2016) en redactieteam (oktober 2016)