LinkedInYouTubeTwitter

2404 Netwerkbijeenkomst Samen onder een dak

Op 3 april treffen we elkaar in Zoetermeer. Netwerklid Peter Schraven (portefeuillemanager) verzorgt met zijn collega Jela Kalt (assetmanager) een leerzame rondleiding door het Stadsforum van Zoetermeer.

Tussen plan en werkelijkheid Netwerkleden Samen onder één dak

We starten in een van de vergaderruimtes in het stadhuis. We horen wat de uitgangspunten waren bij de inrichting van het stadsforum, wat daarvan de voor- en nadelen zijn en welke aanpassingen er in de nabije toekomst wenselijk zijn.

Uniformiteit versus overzicht

Er is destijds gekozen voor één uniforme huisstijl en een inrichting zonder balies of receptie. We merkten het als bezoeker zelf al: dat zorgt er niet voor dat je meteen begrijpt waar je heen moet als je binnenkomt. xxx legt uit welke aanpassingen er al zijn gedaan, zoals toch balies inrichten, veel borden met routes ophangen en werken met bodes die mensen helpen. Dat laatste kost zeker zoveel als balies bemannen, maar geeft anderzijds wel weer ruimte voor het invullen van participatiebanen.

Belangrijke partner

We ontmoeten de directeur van de bibliotheek. We weten dan inmiddels al dat de bibliotheek de belangrijke partner is op het gebied van Welzijn en een heel actieve rol speelt. De bibliotheek huurt een groot deel van het gebouw en heeft de mogelijkheid losse zalen bij te huren. De gemeente stelt wel kaders vanuit het Sociaal Domein, maar treedt verder eigenlijk alleen op als verhuurder. Dat houdt de rollen zuiver en dat werkt voor de afdeling vastgoed heel prettig.

Multifunctionaliteit beperken Trouwzaal gemeente Zoetermeer

Als alle ruimtes multifunctioneel moeten zijn, moet alles verplaatsbaar zijn en heeft geen enkele ruimte een eigen identiteit, ook de trouwzaal niet… De wens is dat aan te passen, vooral ook omdat het veel opslag van materialen vraagt. We zien onderweg inderdaad op verschillende plekken rijen opgestapelde stoelen, opgeklapte tafels, enz. en begrijpen dat dat onvermijdelijk tot beschadiging leidt en dat alles steeds verplaatsen ook veel tijd kost. 

Commerciële huur in plint nodig

We bekijken ook de plint. Sommige delen zijn nu niet commercieel verhuurd, maar anders ingevuld. Voor de exploitatie is dat geen goed nieuws. Dilemma: enerzijds wil de gemeente natuurlijk zo snel en zo lang mogelijk alles verhuren, anderzijds wil men wel kunnen kiezen voor huurders die bij het beleid passen.

Verder denken

Na afloop praten we nog door en koppelen we wat we gezien hebben terug naar onze eigen organisatie. En denken we verder: hoe verloopt de samenwerking tussen de beleidsafdelingen vastgoed en sociaal domein; hoe maak je een goed voorzieningenbeleid; hoe voorkom je dat je als vastgoedafdeling opdraait voor de kosten van leegstand, of accepteer je dat simpelweg?

 

Het is in totaal een bijeenkomst met heel veel uitwisseling, precies zoals het moet!

 

 

Wat volgt

Een volgende keer willen we weer graag een locatie bezoeken en weer op deze manier met en van elkaar leren.

 

We gaan een online naslagwerk maken op de website van Bouwstenen voor Sociaal, waarin we bewaren wat we zelf ontwikkeld hebben rond alle mogelijke vraagstukken. Bouwstenen stuurt vragenlijsten rond, de netwerkleden vullen in, leveren voorbeelden en documenten en vullen aan met andere thema’s.

Image

Meer informatie

  • Webinfo: Samenwerken in één gebouw (HEVO, 2024)
  • Webinfo: Worsteling rond IKC’s (Bouwstenen, 2020)
  • Rapport: Exploitatie van sportaccommodaties (Mulier Instituut , 2019)
  • Webinfo: Beheer en exploitatie – Tools en Instrumenten – Kenniscentrum Sport (kenniscentrumsportenbewegen.nl) 
  • Webinfo: Slager keurt eigen vlees (Bouwstenen, 2012)