LinkedInYouTubeTwitter

2111 Optimaal ruimtegebruik

Op 28 oktober 2021 zitten we met een mooi gezelschap (weer eens) fysiek om tafel in de Rooie Cent. We hebben het over gedeeld ruimtegebruik. Naast leden van het netwerk Juridische Zaken en Samen Onder één dak, zijn Peter de Haan, jurist huurrecht bij Metafoor en zijn collega Rien van der Maarel, vastgoedadviseur, aangeschoven om hun kennis te delen.

Vragen en creatieve oplossingen

Het kennisniveau van de deelnemers verschilt, maar iedereen heeft wel vragen rond het juridische inregelen van gedeeld of flexibel ruimtegebruik, zo blijkt tijdens het rondje. We verkennen en bespreken praktijkvoorbeelden, juridische constructies en creatieve oplossingen. In het gesprek komt ook een huurdersvereniging die het gedeeld gebruik regelt voorbij. Daar hadden we nog niet eerder van gehoord. En wat kan je eigenlijk met een overeenkomst voor de levering van diensten met als tegenprestatie een exploitatierecht (concessieovereenkomst)? Biedt dat mogelijkheden om het gebruik flexibeler te regelen?

Goede en slechte voorbeelden

Image
Peter de Haan & Rien van der Maarel, Metafoor

Dan is de beurt aan Peter. "Veel pandeigenaren kiezen voor een hoofdhuurder die onderverhuurt aan de andere gebruikers of de constructie van individuele huurcontracten met de gebruikers", zegt hij. Hij heeft twee contracten mee als voorbeeld. De eerste leggen we snel weer aan de kant, want dat is hoe het niet moet. Het tweede contract is een beter voorbeeld. Hierin is bijvoorbeeld een artikel opgenomen om grip op onderverhuur te houden. Ook delen en bespreken we kort het contract voor gedeeld gebruik van een schoolplein.

 

Tip van Peter: "Besteed al in het voortraject aandacht aan de manier waarop je het juridisch inregelt. Zorg dat het geen bijzaak is." Hij wordt vaak pas ingeschakeld als de contracten al zijn gesloten en problemen zich voordoen. Dan is het te laat.

Dan gaan we los

Op het eind gaan we nog even los. Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden om zaken die je beleidsmatig wilt bereiken contractueel te regelen en hoe doe je dat? Het gesprek gaat over huurcontracten, subsidievoorwaarden, gedragsregels en huursubsidie. Hoe we dat kunnen doen gaan we vandaag niet oplossen. Daarover later meer.

 

 

What's next?

We zijn op zoek naar voorbeelden van huurovereenkomsten waarin meervoudig en flexibel gebruik is geregeld. Ook zijn we op zoek naar voorbeelden waar via de huurovereenkomst specifieke beleidsdoelen op sociaal gebied worden nagestreefd. Je kunt deze voorbeelden sturen naar naomi@bouwstenen.nl

 

We zien je graag bij de Maatschappelijk Vastgoeddag op 9 december. Tijdens één van de sessies komt ook onderwerp 'afspraken met huurders' aan bod. Je kunt je hier aanmelden voor de dag (voor zover nog niet gedaan).

Meer informatie: