LinkedInYouTubeTwitter

2006 De effecten van corona op zorgvastgoed

Op 9 juni 2020 spreken we via Google Meet met een aantal zorgorganisaties, woningcorporaties en adviseurs de resultaten van de enquête naar de effecten van corona op zorgvastgoed door. Het begint wat rommelig maar daarna gaat het met een sneltreinvaart. Al met al een goed gesprek over zorgvastgoed in corona tijd.

Korte termijn effecten

We starten met de korte termijneffecten, de behoefte en het gebrek aan contact bij cliënten, de verminderde productiviteit in de zorg en de onzekerheid over de financiën. En dat ook in relatie tot de gebouwen, type omgeving en maatregelen die we hebben kunnen treffen. Diverse maatregelen vragen extra aandacht, ook - of juist met name - als het straks winter wordt en corona nog niet is uitgedoofd.

Lange termijn effecten

Op de langere termijn verwachten we in eerste instantie geen effect. Gebouwen die we ook voor de corona als goed beoordeelden (met lucht en ruimte) bleken het ook tijdens corona goed te doen. Maar gaandeweg het gesprek komen we toch ook heel wat zaken tegen waarover we nog eens na kunnen denken. Ook in de enquête worden verschillende zaken genoemd.

Toekomstscenario's

Op het eind bespreken we een aantal scenario's voor de toekomst: in geval de corona wel of niet aanhoudt, er wel of geen nieuwe eisen worden gesteld, er al of niet een forse financiële crisis volgt en de vraag al of niet verandert.

 

Er ontstaat min of meer een gezamenlijk beeld over de (nog te ontwikkelen) zorgconcepten en bijbehorende (exploitabele) accommodaties. We gaan nog in gesprek over de vraag hoe verder en het zou mooi zijn als we hierin samen vaart kunnen maken.

 

Whats next?

Wilt u partner worden en meedoen met één van de netwerken, bijvoorbeeld het netwerk Zorgaccommodaties, dan horen we dat graag.

 

Heeft u de enquête niet ingevuld en wilt u dat alsnog doen? Via deze link treft u de enquête.

 

Om vast te noteren in de agenda

Op 3 december 2020 organiseren wij de Maatschappelijk Vastgoeddag, onze jaarlijkse Bouwstenen-bijeenkomst. Aanmelden kan al.  

                

 

Meer informatie: