aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Nieuwe plannen rond onderwijshuisvesting

Op donderdag 19 maart 2020 komt het gemeentelijk netwerk rond onderwijshuisvesting bij elkaar in Amersfoort. Het is vooral een eerste kennismaking, maar we duiken, waar mogelijk, ook meteen de diepte in rond zaken die komende periode op ons af komen.

Wat ons bezig houdt

We starten met een rondje wat een ieder bezig houdt. Wat speelt er in jouw praktijk? Waar loop je tegenaan? Hoe kunnen we elkaar op deze punten vooruit helpen? Dat kan van alles zijn; IHP’s, verzekeringen, organisatie, financiën of weet niet wat.

IHP’s, routekaarten en andere (nieuwe) plannen

Vervolgens bespreken we een of meer zaken die landelijk spelen en waar we in de toekomst allemaal mee te maken krijgen. Denk aan:

 • Routekaart maatschappelijk vastgoed: Half maart 2020 komt er meer duidelijkheid over de landelijke routekaart rond onderwijshuisvesting en ander maatschappelijk vastgoed. Daarin worden suggesties gedaan voor een gemeentelijke portefeuille routekaart en een voorzet gegeven voor een methode om te berekenen hoeveel financiële middelen er nodig zijn om de gemeentelijke vastgoedportefeuille te verduurzamen. Welk houvast biedt dit voor onze eigen plannen?
 • Financiën: De bekostiging van het onderwijs is landelijk onderwerp van gesprek. Voor de verduurzaming zal extra financiering nodig zijn. Er is een expertiseteam onderwijshuisvesting aan de slag om te onderzoeken hoe de geldstromen lopen. En er wordt gewerkt aan een herijking van het gemeentefonds. Hoe daar nu mee om te gaan in het kader van de komende begrotingscyclus? 
 • IHP’s: Er wordt landelijk gewerkt aan een wettelijk verplicht IHP. Binnenkort komt hier ook een handreiking voor beschikbaar. Diverse mensen uit het Bouwstenen-netwerk hebben hier een bijdrage aan geleverd. Wat betekent de verplichting voor de eigen praktijk en kunnen we uit de voeten met de handreiking? Wat kunnen we elkaar hierin meegeven?
 • Modelverordening: Half maart 2020 zal er ook meer bekend zijn over de nieuwe model-verordening. Wat biedt deze (meer)? Waar zitten de verschillen en hoe daarmee om te gaan? 

Resultaten mee naar huis

Bij alle gespreksonderwerpen kijken we wat we concreet mee naar huis kunnen nemen en of, en zo ja, welke vervolgacties nodig zijn. De gezamenlijke acties vertalen we vervolgens naar:

fotograaf: Kuya Azuma

 • uitzoekwerk (wat weten we nog niet)
 • programma volgende keer (wat nog verder bespreken)
 • signalen om af te geven (naar bijvoorbeeld VNG, PO en VO raad of andere partijen)
 • reportage in het vakblad Schoolfacilities (mooie voorbeelden om te delen)
 • of een andere actie

Datum & tijd

 • Donderdag 19 maart 2020
 • 14.00 - 17.00 uur
 • Deelnemers hebben mail ontvangen
 

Ook meedoen?

Deelnemers aan het netwerk Onderwijshuisvesting (gemeenten) kunnen gratis deelnemen. Wel fijn als ze zich tijdig aan- of afmelden.

 

Interesse om deel te nemen, maar nog geen lid van het netwerk? Neem dan contact op met Bouwstenen via 033 - 258 4337 of info@bouwstenen.nl. Ook voor meer informatie over het partnership.

 

 

 

Meer informatie

Organisatie

Dit programma wordt inhoudelijk voorbereid door Ingrid de Moel in nauw overleg met de VNG. De organisatie is in handen van Inge Bommezijn. Voor vragen of meer informatie kunt u met hen contact opnemen. Ze staan u graag te woord.

Ingrid de Moel Inge Bommezijn
06 - 5231 0845 033 - 258 4337
   
Datum: 
donderdag, 19 maart, 2020 - 14:00 tot 17:00
Aantal dagen: 
0.50
Organisatie: 
BOUWSTENEN (netwerk onderwijshuisvesting)

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners