aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Geld voor duurzaamheid

In de rijksbegroting, die op Prinsjesdag is gepresenteerd, is veel aandacht voor duurzaamheid en zorg. Het onderwijs krijgt er niet veel bij.

 

De kinderopvang kan wel rekenen op extra geld. De VNG, PO- en VO-raad zijn ontevreden met de plannen.

Energiebelasting omhoog

In de begroting is geld gereserveerd voor de uitvoering van het klimaatakkoord. De belasting op aardgas stijgt in 2020 met zo’n € 0,04 per m2 en die op elektra daalt met € 0,09 per kilowattuur. Basisscholen en ziekenhuizen gaan, net als bedrijven, meebetalen aan de opslag duurzame energie; gemiddeld € 72,00 per basisschool per jaar. 

Klimaatsubsidie

Verder reserveert het kabinet € 10 miljoen voor het aardgasvrij maken van wijken en klimaatadaptatie. Ook wordt de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) verlengd met € 100 miljoen per jaar. 

Zorg dichtbij

Er wordt in 2020 extra geld uitgetrokken voor zorg dichtbij huis. Huisartsen en wijkverpleging krijgen hiervoor € 100 miljoen extra. Jeugdzorg ontvangt € 1 miljard extra om hulp en ondersteuning te bieden aan kwetsbare jongeren. Voor zorg dichtbij huis voor mensen met psychische aandoeningen trekt het kabinet in 2020 € 65 miljoen extra uit, dit loopt op tot € 95 miljoen in 2022.

Weinig voor onderwijs

Er was in de begroting geen extra geld gereserveerd voor salarisverhoging en werkdrukverlaging in het onderwijs. Inmiddels zijn er wel toezeggingen gedaan. Ook krijgen hogescholen en universiteiten een financiële compensatie omdat het aantal studenten in 2020 hoger uitvalt dan verwacht. Om de kinderopvang betaalbaar te houden gaan de toeslagen iets omhoog. 

Kansen voor maatschappelijk vastgoed

Ten slotte komt er een investeringsfonds van tientallen miljarden euro’s om de Nederlandse economie te versterken. De minister van EZK mag dit geld toewijzen aan verschillende projecten. Hoe het fonds precies wordt vormgegeven is nog niet duidelijk, maar hier liggen mogelijk kansen voor maatschappelijk vastgoed.  

Belangenorganisaties ontevreden

VNG, PO- en VO-raad laten weten ontevreden te zijn met de miljoenennota. Ondanks enkele positieve beloftes zouden gemeenten voor het derde jaar op rij hun begroting niet rond kunnen krijgen. Als er niet snel afspraken gemaakt worden moet er mogelijk bezuinigd worden op zwembaden, peuterspeelzalen en de bibliotheken, aldus de VNG. 


 

Krachten bundelen?

Word partner en neem deel aan een van onze netwerken om kennis te delen en samen op te trekken in vraagstukken rond maatschappelijke voorzieningen en vastgoed.

 

Of kom kennismaken tijdens één van onze bijeenkomsten. Bijvoorbeeld:

  • Voor gemeenten op 24 september in Eindhoven, 1 oktober in Amsterdam of 8 oktober in Zwolle

  • Voor iedereen die wil tijdens de jaarbijeenkomst op 28 november 2019

 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners