Bouwstenen

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Samenspel bij verduurzaming

Gemeentehuis Alphen ad Rijn

Op 25 september 2019 komt het netwerk Chefs Vastgoed bij elkaar. We zijn die dag te gast bij de gemeente Alphen aan de Rijn.

Aftrap 

Annemieke Reekers, chef ruimte (vastgoed én sinds kort ook openbare ruimte) van Alphen aan de Rijn heet ons welkom in het gemeentehuis en vertelt hoe zijn in de wedstrijd zitten als het gaat over de vier thema’s van de Agenda Maatschappelijk Vastgoed:

 1. passende voorzieningen (en de rol van vindt je ruimte)
 2. de verduurzamingsopgave (en de gebiedsaanpak bij de warmte-koude-opslag)
 3. de professionalisering (en de achtergronden van de recente reorganisatie)
 4. slimme gebouwen

Zaken om te delen

Vervolgens maken we een kort rondje met wat een ieder te halen en/of te brengen heeft; vragen aan elkaar en zaken om (tijdens of na de bijeenkomst) te delen. Ook zijn we benieuwd naar het resultaat uit de gesprekken tussen een aantal chefs over:

 • eigendom IKC's (initiatiefnemer Jan Kappers)
 • de wijze waarop we ons werk organiseren (initiatiefnemer Erwin van Proosdij)
 • andere zoektochten, wetenswaardigheden en nieuwtjes.

Energie en duurzaamheid; aanpak, info-plicht en routes

Voor de lunch gaan we aan de slag met het thema "Energie en duurzaamheid". 

 1. We presenteren kort de eerste resultaten uit de landelijke enquête met daarin o.a. vragen over de informatieplicht en de duurzaamheidsaanpak (fijn als alle gemeenten de enquete invullen).
 2. We gaan in gesprek met Stef Stik verantwoordelijk voor de informatieplicht bij van het Ministerie van EZK
 3. En vernemen van Wicher Schönau van de VNG wat de insteek en planning is van de tweede versie van de VNG-routekaart.  

Dat doen we tegen de achtergrond van de situatie in ieders eigen gemeente en onze bijdrage vanuit het werkveld aan de landelijke routekaarten. Daarbij kijken we ook wat we onze gasten kunnen meegeven voor de uitwerking van het Klimaatakkoord en de besluitvorming in diverse VNG-commissies in oktober en november 2019.

 

Op 28 november 2019, tijdens onze jaarbijeenkomst, praten we daarover door met andere partijen in het maatschappelijk vastgoed en op 29 november is de ALV van de VNG.  

Samenspel

Na de lunch kijken we hoe we het gewenste samenspel om beleidsdoelen te bereiken beter vorm en inhoud kunnen geven (zie ook het schema op blz 5 van onze bijdrage aan de routekaart). We worden daarvoor eerst bijgepraat door:

 • Henk Hoogland (Almere) over onze gesprekken bij het ministerie van BZK en EZK;
 • Jurrien Brombacher (Utrecht) over het gesprek met 4 chefs over de (toekomstige) rol en positie van Bouwstenen;
 • Dennis Damink (Tilburg) over het gesprek met VNG.  

Vervolgens duiken we wat dieper in op het samenspel met het eigen bestuur; als het lukt met een paar locale bestuurders. Hoe kunnen we goed bijdragen aan de bestuurlijke doelen; lokaal en landelijk? De gang van zaken rond het klimaatbeleid in ieders eigen gemeente en de landelijke sectorale routekaarten vormen daarbij een mooie case. Wat kunen we hiervan leren? Hoe kan het beter? 

 

Naar buiten

In de tweede helft van de middag neemt Annemieke ons mee door het nieuwe gemeentehuis en horen we meer over het beheer van dit bijzondere gebouw en de warmte-koudeopslag. Ook bezoeken we het oude Raadhuis waar nog een uitdaging ligt voor invulling van dit Rijksmonument; allemaal op loopafstand. Bij mooi weer eindigen we op het terras van De Burgemeester aan de Rijn. Bij vies weer gaan we daar naar binnen.

Globaal programma

10.00 uur Ontvangst door Annemieke
10.15 uur Rondje halen en brengen
11.00 uur Energie en duurzaamheid; aanpak, infoplicht en routekaarten
12.30 uur Lunch
13.15 uur Samenspel met anderen
15.15 uur Rondleidingen
16.30 uur Borrel bij De Burgemeester


Datum, tijd en locatie

 • woensdag 25 september 2019
 • 10.00 - 17.00 uur
 • Stadhuis Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn

 

 

Kom je ook?Yes you can

De datum kan in de agenda en we horen graag via deze link of je er wel of niet bij bent. 

Voor het middagprogramma en de jaarbijeenkomst is ook je bestuurder van harte welkom. We horen graag of hij/zij mee komt.

Fijn als ook jouw gemeente mee doet met de landelijke enquete (kost een 1/2 uurtje).   

 

 


Meer informatie

Datum: 
woensdag, 25 september, 2019 - 10:00 tot 17:00
Aantal dagen: 
1.00
Organisatie: 
Bouwstenen (netwerk Chefs Vastgoed)

Snel naar

Partner worden?

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner