LinkedInYouTubeTwitter

1903 Chefs in Deventer

Op 15 maart 2019 zijn de chefs te gast in Deventer; een mooie historische stad met een prachtig nieuw gemeentehuis. We hebben een vol programma.

Nog stappen te zetten

Vooral rond duurzaamheid is er veel uit te wisselen. Landelijk zijn er allerlei afspraken gemaakt en ook qua uitvoering is er al veel gedaan, maar voor de volgende stap moet er meer tijd en geld worden vrijgemaakt en de doelen beter worden geoperationaliseerd. Wat is duurzaam bijvoorbeeld?

 

Ook is het nodig de besluitvorming beter te faciliteren (het is nogal complex in de veelheid van doelen een goede afweging te maken) en naar een breder  draagvlak worden gezocht bij zo’n beetje iedereen (bestuurders, gebruikers, kiezers).  

Eigen routekaart

Al staande op de trap (waar staat je gemeente) wordt veel informatie uitgewisseld en worden goede voorbeelden besproken. De informatie vormt mooie input voor ieders eigen praktijk en de routekaart die we komende maand vanuit het werkveld gaan maken. Hiervoor zijn een aantal concrete afspraken gemaakt (bijeenkomsten, afstemming met bestuurders, VNG en andere sleutelspelers). Wordt vervolgd.

Werken aan Bouwstenen

Chefs in stadhuis Deventer

Alle ontwikkelingen op het gebied van energie en duurzaamheid vragen ook een herbezinning op de rol en positie van Bouwstenen. Dat blijkt ook als we die ontwikkelingen bespreken. De lijn die door Ingrid en een aantal chefs is uitgezet wordt onderschreven. Diverse chefs hebben al geholpen en nieuwe chefs bieden hulp aan, waarvoor dank. Wordt vervolgd.

Dan krijgen we uitleg over en bekijken we het nieuwe gemeentehuis; BREEAM NL Excellent en van museale allure.

Maatschappelijk rendement

's Middags jassen we er drie onderwerpen doorheen. Jurrien Brombacher licht het eerste onderwerp toe: Vastgoedsturing langs de lijn van ‘vastgoed met een doel’ en de ‘publieke waarde driehoek’ biedt geen antwoord op alle vragen die op de vastgoedafdeling afkomen. De voorbeelden die hij noemt en de worsteling om hier een antwoord op te vinden worden breed herkend, maar een oplossing nog niet zo 1,2,3 gevonden. We gaan er ook in Bouwstenen-verband mee aan de slag. Wordt vervolgd.

Organisatie van de uitvoering

Marianne de Widt en Klaas Mast lichten hun vragen met betrekking tot de professionalisering toe. Verstaan we hier hetzelfde onder? Het gesprek gaat over wel of niet uitbesteden (insteek heel divers), opdrachtgeverschap en de ontwikkeling richting regie-organisatie, maar ook over werving van nieuw personeel (wat nodig, wat werkt goed) en het initiatief van Young professionals. We gaan er ook in Bouwstenen-verband mee aan de slag. Wordt vervolgd.

Jubileumjaar

Henk Hoogland vertelt trots dat alle publicaties bij elkaar een mooi naslagwerk vormen als het gaat om informatiemanagement rond vastgoedsturing. Ook de eerste uitgaven zijn nog actueel. We gaan er nog een maken en inventariseren de vragen die spelen. Die gaan er dit jaar weer een maken. Wordt vervolgd.

Chefs in bieb Deventer

Bieb

Tot slot nog een rondleiding door en een borrel in de nieuwe bibliotheek van Deventer. Mooie combinatie van oud en nieuw die verder gaat dan we in veel andere gemeenten zien. We brengen meteen onze stem uit voor beste bieb, drinken er een borreltje op en nemen nog een (bieten)bal. 

 

 

What's next?

Alle bovenstaande punten worden komende tijd verder uitgewerkt, zie hiervoor o.a. ons ontwikkelwerk m.b.t. duurzamer, passender, professioneler en slimmer. Ook gaan we een nieuwe datum prikken voor de studiereis naar Munster (voor de zomer) en een netwerkbijeenkomst (na de zomer).

 

Andere bijeenkomsten waarbij chefs van harte welkom zijn: