Bouwstenen

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Voorbereiding en oplading Klimaatakkoord

Op 30 mei 2018 organiseren de VNG en Bouwstenen ter voorbereiding en oplading van het Klimaatakkoord een bijeenkomst over de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.

 

Voorbereiding Klimaatakkoord

Het kabinet heeft de intentie om vóór de zomer met een breed gedragen Klimaatakkoord op hoofdlijnen te komen. Doel is om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% terug te dringen. Onder voorzitterschap van Ed Nijpels worden vijf sectortafels georganiseerd waar afspraken worden gemaakt over hetgeen nodig is om dit doel te halen.


Een van de sectortafels is die voor de gebouwde omgeving. Diederik Samson is voorzitter van deze tafel, waarbij ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken is betrokken. Lot van Hooijdonk, wethouder in Utrecht, zit namens de VNG aan deze tafel.


Gemeentelijk vastgoed

Zo’n 30% van het energie-besparingspotentieel in Nederland zit in de gebouwde omgeving. Een deel van dit vastgoed is eigendom van gemeenten of instellingen die door gemeenten worden gefinancierd. Diverse gemeenten hebben klimaatdoelstellingen geformuleerd en vertaald naar het eigen vastgoed. Maar om het CO2 gehalte met 49% terug te dringen is wat extra's nodig. 


Doel

Doel van deze bijeenkomst is gezamenlijk antwoord te vinden op de volgende vragen:

 • Waar staan we en wat staat ons te wachten?
 • Wat kunnen gemeenten met hun eigen vastgoed (nog meer) bijdragen aan de klimaatdoelstelling?
 • Wat is daarvoor nodig aan innovatie, financiering en personeel (opleiding en arbeidsmarkt)?
 • Wat kunnen we Lot van Hooijdonk meegeven voor de onderhandelingstafel over de gebouwde omgeving?

 

Voor wie

Gemeentebestuurders, managers en professionals maatschappelijk vastgoed bij gemeenten.

 

Programma

09.30  Ontvangst en inloop
10.00  Welkom door VNG en Bouwstenen
10.10  Toelichting op ECN-onderzoek en doelstelling Energieakkoord door Ferdi Licher, programmadirecteur Bouwen en Energie van het Ministerie van BZK
10.30  Stand van zaken en mogelijkheden (construeren gezamenlijk beeld)
11.00  De volgende stap en wat daarvoor nodig is (gesprekken aan tafels voor beginners, gevorderden, koplopers en specifieke onderwerpen)
12.00  Delen van conclusies en verwerken tot gezamenlijk beeld (plenair)
12.30  Gesprek met Lot van Hooijdonk, wethouder gemeente Utrecht en VNG onderhandelaar 
13.00  Afsluiting en lunch

 

Datum, tijd en Locatie

 • woensdag 30 mei 2018
 • 09.30 - 13.30 uur
 • Seats2Meet Utrecht CS (zaal: Platform 1/Lounge 13), Moreelsepark 65, Utrecht. Route.

 

 

Meedoen?

Bestuurders, managers en professionals van gemeenten kunnen zich hier aanmelden.

 

Gratis

De bijeenkomst is gratis voor gemeenten die partner zijn van Bouwstenen, deelnemen aan een Bouwstenen-netwerk of mee doen aan het 'gezamenlijk VNG/Bouwstenen-onderzoek gemeentelijk vastgoed'.

 

Aan de overige deelnemers vragen we een vergoeding van € 150,- per persoon (ex. btw) om de kosten van deze bijeenkomst te dekken. Nog fijner is als u partner wordt en u zich aanmeldt voor een netwerk naar keuze, zodat gemeenten ook voor het vervolg samen kunnen optrekken.

 

 

 

Meer informatie

 • Energieakkoord 
 • Startschot Klimaatakkoord en samenstelling van de tafels (bericht Rijksoverheid, februari 2018)
 • Besparingspotentieel maatschappelijk vastgoed zoals genoemd in ECN rapport (samenvattend artikel in Schoolfacilities, januari 2018)
 • Van het gas af; Bouwstenen-bericht over het Interbestuurlijk programma van Rijk, gemeenten, procincies en waterschappen rond maatschappelijk vastgoed
 • Spelregel verduurzamen maatschappelijk vastgoed
 • Aanpak gemeenten bij verduurzamingsopgave

 

Datum: 
woensdag, 30 mei, 2018 - 09:30 tot 13:00
Aantal dagen: 
0.50
Open of besloten: 
Open
Organisatie: 
Bouwstenen ism VNG

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner