LinkedInYouTubeTwitter

1709 De Vastgoedorganisatie

Op 29 september 2017 komen de Chefs Vastgoed samen in Rotterdam. We genieten van de gastvrije ontvangst en het geweldige uitzicht vanaf de 35ste verdieping over de stad. 

 

Lering uit Rotterdam

We maken kennis met een aantal nieuwe chefs en duiken dieper in op de rol van chefs. Een rol die blijvende aandacht vraagt, zo blijkt ook uit de presentatie van Paulien Tanja, hoofd stedelijk team gemeentelijk vastgoedbedrijf Rotterdam.

 

Rotterdam stond altijd bekend als koploper in het vastgoedmanagement en nog steeds gaat 90% goed. Maar door een forse bezuiniging, een kanteling van de organisatie van functie naar gebiedsgericht werken, een nieuw informatiesysteem waar mensen (nog) niet mee konden werken, zijn er taken tussen het wal en het schip beland. De gevolgen daarvan waren aanzienlijk en heeft veel geld en emotie gekost, zo valt ook in de krant te lezen.

 

Paulien laat zien welke acties de gemeente gaat nemen om de boel weer 100% op orde te krijgen. Een flinke klus met veel mensenwerk. Een chef moet luisteren, sturen, hitteschild zijn, op z'n strepen staan, vriendenclubs organiseren, enz..

 

Disruptieve ontwikkelingen

Een blijvende aandacht voor het vastgoedmanagement is ook nodig omdat de samenleving behoorlijk verandert. Misschien is de digitalisering (smart city’s, smart buildings, datagestuurde organisatie) nog wel de meest disruptieve ontwikkeling op dit moment. Maar ook de economische ontwikkeling (minder bezuinigen, weer meer vastgoed), het beeld wat je met vastgoed kan (aangrijpingspunt voor transities), de veranderende rolopvatting tussen gemeenten, burgers en marktpartijen en de wijze waarop vooral jongeren in het werk staan vraagt een andere inrichting in het vastgoedmanagement.

 

Personeel; met drive en op hun plek

Vrijwel alle chefs zijn in hun eigen gemeente bezig met een zoektocht hoe een en ander opnieuw in te richten. Het denken in rollen en verantwoordelijkheden scherpt de gedachten en helpt vooruit. Al moet je het ook niet teveel willen  afbakenen, is de waarschuwing. Je moet het doen met de mensen die er zijn; wat ze kunnen en waar ze warm voor lopen. Het gaat er om dat zij hun rol kunnen vervullen. Hierin speelt de chef een belangrijke rol. Wellicht hebben we ook wat houvast aan het gedachtengoed rond strategisch personeelsbeleid’; PAM, wat staat voor Purpose, Autonomie Mastery.

 

Formatie in de publicatie

Verschillende rollen worden aangescherpt, gespecificeerd en aangevuld. We verwerken de reacties in de publicaties. Ook kijken we naar de benodigde formatie. De referenties die zijn ontwikkeld door Rinald (bbn), Peter (Metafoor) en Walter (IVGM) worden herkend en de vragen die het oproept geven houvast bij de beschrijving van de uitgangspunten. Het overzicht met een referentieportefeuille en formatie per rol helpt om het gesprek daarover te voeren en tot vergelijking te komen. De publicatie zou ook rust kunnen bieden.  

 

Inrichting begroting

De ontwikkelingen vragen ook iets van de inrichting van de begroting (transparanter, meer vergelijkbaar). Gemeenten gaan daar verschillend mee om, blijkt uit de inventarisatie van Jan Kappers onder 16 gemeenten. Alleen Enschede werkt met een gesloten product. Bij de meeste zit vastgoed verspreid over de verschillende (sectorale) beleidsprogramma’s. Wordt vervolgd.

 

Organisatie van processen

De meeste grote gemeenten hebben hun vastgoedmanagement redelijk goed op orde, blijkt uit de presentatie van Jeffrey de Bruijn (Twynstra Gudde) over de stand in het land. Bij veel chef-gemeenten zijn de processen wel beschreven maar het daadwerkelijk uitvoeren vraagt tijd, geduld en continue aandacht. Het zou handig zijn als we daar iets op kunnen verzinnen. 

 

We komen niet meer toe aan de verschillende rolopvattingen bij het vastgoed. Daar sturen we nog een stuk van rond. En het idee om de vragen vanuit diverse onderzoeken (o.a. IVGM) te bundelen tot een jaarlijkse vragenlijst vanuit Bouwstenen wordt ondersteund. Ook daar gaan we mee aan de slag. Kortom; wordt vervolgd.

 

 

 

What's next?

Wij verwerken de input van de chefs in de publicatie rond informatiemanagement (In Control) en Rollen in het vastgoedmanagement.

We zien elkaar hopelijk op 30 november in Veenendaal tijdens de Najaarsbijeenkomst. We hebben het dan ook over:

  • de bedoeling van het vastgoed (met Rinda den Besten en Marc van Leent);
  • portefeuillesturing (een door gemeenten opgestelde leidraad);
  • een nieuwe reviewsystematiek voor wijkaccommodaties (die blijkt te werken).

Nog niet aangemeld, maar wel van plan om te komen? Meld je dan vandaag nog aan. En voel je vrij om de wethouder en de gemeentesecretaris hier ook voor uit te nodigen. 

 

 
Bijlage Size
Presentatie Chefs Vastgoed - Ingrid de Moel (4.66 MB) 4.66 MB