LinkedInYouTubeTwitter

1709 Strategische keuzes; Sturen in tijden van transitie

Op 12 september 2017 komen PO-schoolbesturen voor de tweede keer in Amersfoort bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over de onderwijshuisvesting in tijden van transitie. Hoe realiseer je dat in de complexe systeemwereld van het onderwijs.

 

Systeem niet meer te begrijpen

We starten met een column van Marieke Prins. Heel herkenbaar allemaal. We horen ook de verbazing van een nieuwkomer. Steeds minder mensen begrijpen het systeem nog en het is in de praktijk ook niet goed te doen. Het systeem zet partijen tegenover elkaar. Als goed voorbeeld wordt Zoetermeer naar voren gebracht. Daar werken schoolbesturen en gemeente goed samen, maar in dergelijke groeisteden hebben gemeenten en scholen een ander geschiedenis met elkaar.

 

De relatie tussen gemeente en schoolbesturen komt uitvoerig aan bod. Er wordt besproken welke strategieën je kan inzetten om bijvoorbeeld tot een betere relatie te komen met raadsleden. Met steeds als insteek om samen, dus gemeente èn schoolbestuur, tot betere huisvesting te komen.

 

Van droom naar daad

Frans Wilms, oud burgemeester en nu bestuurder bij Radar, is er om ons vooruit te helpen. Aan de hand van de werkmethode die hij aanreikt, maken we onze dromen scherper. We delen ze, vullen ze aan en benoemen de belangrijkste voorwaarden en de volgende stap om te komen tot betere onderwijshuisvesting; meer vanuit de bedoeling. De tips nemen we mee naar huis, evenals de werkmethode die ook voor andere doeleinden te gebruiken is.

 

Daarna verrijkt Frans ons met nieuwe input over hetgeen nodig is om onze dromen te verwezenlijken; de obstakels (inhoud, personen, proces, in het nu) die je moet overwinnen en de strategieën die je nodig hebt om je doel te bereiken. We reflecteren op ons eigen handelen en zien waar het beter kan. 

 

Onder het genot van een broodje worden nog enkele ervaringen gedeeld en met een concrete handleiding in de handen wordt de weg naar huis gezocht. Twee gelukkigen gaan (door middel van loting) ook met een boek van Frans Wilms naar huis, gesigneerd en al. We zien uit naar een recentie.

 

 

What's next?

We verwerken de input in een notitie en gaan er over in gesprek met de Commissie Nijpels tijdens de Najaarsbijeenkomst op 30 november a.s..  Deelnemers aan het netwerk kunnen zich hiervoor gratis aanmelden.

 

Ook beraden we ons op het vervolg van dit netwerk voor PO-besturen. Heeft u belangstelling om in 2018 mee te doen, dan kunt u zich hier aanmelden voor het netwerk en houden we u op de hoogte.

 

 

 

Meer informatie