LinkedInYouTubeTwitter

1709 Evaluatie RodeKersen

Op 7 september komt de ontwikkelgroep RodeKersen bij elkaar om de eerste bevindingen en ervaringen te evalueren. We zijn hiervoor te gast in het Holstohus in Olst.

 

Solide systematiek

De pilotsystematiek wordt uitgebreid besproken. Het is duidelijk dat de vragensystematiek solide is, en ook technisch goed functioneert. Kleine aanpassingen in de vraagstelling zijn nodig. In een volgend stadium is het gewenst om een flexibele presentatiemodule te maken zodat deelnemers naar eigen behoefte lijsten en kruistabellen kunnen samenstellen. Dat vraagt nog een flinke inspanning.

 

Goed locaties vergelijken

Uit de gevoerde discussie komt naar voren dat RodeKersen vooral wordt gewaardeerd omdat locaties onderling goed vergeleken kunnen worden. Het geeft bovendien richting aan de activiteiten van de locatiemanagers. Zorg dat de gastvrijheid op orde is! Daarnaast is de output van belang in de communicatie met stakeholders, in het bijzonder tussen die van exploitant en subsidiegever. RodeKersen laat zien of de wijkvoorziening ertoe doet. 

 

Opvallend lage score voor het gebouw

Het schema hiernaast geeft de gemiddelde scores aan van alle locaties die meer dan tien reviews hebben gekregen. Opvallend is de 'mindere' score van het gebouw. Deze is duidelijk lager dan die van bereikbaarheid, gastvrijheid en activiteiten. Daarnaast valt op dat het belang van de voorziening voor het individu, de reviewer zelf, iets lager is dan het belang voor de wijk. Blijkbaar vinden de bezoekers de voorziening voor anderen net iets belangrijker dan voor zichzelf.

 

 

 

What's next?

Groot deel van de aanwezige deelnemers wil graag door met RodeKersen. Om van RodeKersen een volwaardig instrument te maken, is het nodig om de huidige groep van deelnemers (sterk) uit te breiden. Bouwstenen zal i.s.m. Wijkconnect een concreet voorstel voor vervolg doen. Komende maanden zullen benut worden om meer deelnemers te werven. Verschillende pilotdeelnemers hebben aangegeven als ambassadeur op te willen treden.

 

Daarnaast besteden we bij de Najaarsbijeenkomst van 30 november a.s. ook aandacht aan de ervaringen van dit pilotproject. Wellicht een goed moment om nieuwe deelnemers te werven! Wel geinteresseerd om te komen, maar je nog niet aangemeld? Je kunt je hier aanmelden.