LinkedInYouTubeTwitter

1706 Afwegingscriteria renovatie versus nieuwbouw

Op 13 juni 2017 komen de medewerkers huisvesting Primair Onderwijs voor de tweede keer bijeen voor een afwegingskader. We brengen met 9 man/vrouw sterk de elementen in beeld die van invloed kunnen zijn op de keuze voor renovatie versus nieuwbouw.

 

Uitgangspunten

Na wat discussie in de breedte komen we tot een aantal uitgangspunten. We gaan uit van het feit dat er iets moet gebeuren en een bestaand of nieuw gebouw aan een bepaalde kwaliteit moet voldoen. Er wordt op meerdere facetten beoordeeld (kosten afwegen tegen andere zaken). Hier zit ook de meerwaarde van het model in; zaken die van invloed zijn worden expliciet genoemd.

Uitgangspunten afwegen

 

Met kleuren kan men aangeven of iets positief of negatief uitvalt. Het is lastig dit in een cijfer of een andere maat uit te drukken. Het blijft appels met peren vergelijken. Het is aan het schoolbestuur om de afweging te maken en te beoordelen hoe zwaar bepaalde facetten wegen. Daarbij kunnen we ook eliminatiefactoren meegeven.

 

Hoe nu verder?

  1. Mireille stuurt de output van het excelbestand toe aan Eelco Groenen voor een verdere opbouw en verfijning van het document. 
  2. Raymond Ophuis doet een voorstel voor projectkenmerken. 
  3. Eelco en Raymond sluiten samen kort om tot een concept-afwegingskader te komen.
  4. Ingrid de Moel stuurt deze vervolgens via Bouwstenen door naar alle deelnemers.
  5. Deelnemers vullen voorbeeldproject ter toetsing in en sturen dit naar Mireille.

 

 

What's next?

Het huiswerk; het voorbeeldproject ter toetsing. Dit gebruiken we ter voorbereiding van de volgende bijeenkomst op 7 september 2017 (09.30 - 13.00 uur), waarin we tot een opzet voor het eindproduct - het afwegingskader - willen komen. Deze gaan we nog toetsen.

 

De datum van 7 september kan vast in de agenda. We zijn dan opnieuw te gast bij HEVO in Den Bosch.

 

 

Meer informatie

Presentatie 13 juni 2017, Mireille & Ingrid

Bijlage Size
1706 Presentatie renovatie - nieuwbouw (729.79 KB) 729.79 KB