LinkedInYouTubeTwitter

1706 Analyse huidige generatie IHP's

Op 27 juni 2017 zitten we met een mooi gezelschap om tafel in Eindhoven om met elkaar van gedachten te wisselen over de nieuwe generatie IHP's. Dat doen we met de PO-ontwikkelgroep IHP's en het regionale netwerk vastgoedmanagement.

 

Op gang 

Het duurt even voor we goed op gang komen. We doen eerst nog een rondje rollen en profielen en de lettertjes van de schema's zijn wel klein. De bril moet er bij op. Gemeenten en scholen zitten gebroederlijk naast elkaar. Beleid en vastgoed ook.

 

Huidige generatie IHP's

We duiken in de IHP's. Eigenlijk kent niemand een IHP waarvan we zeggen " Yes, dat is een mooie", terwijl we er toch veel hebben gezien. De IHP's gaan over leerlingen-aantallen en meters (de zorgplicht) en zijn soms verrijkt met thema's. Ze verschillen erg van elkaar qua inhoud, omvang, status en aantal pagina's.

 

Het is nog maar de vraag of je wel een IHP moet willen, wordt opgemerkt. Alles hangt natuurlijk af van de context en wat de bedoeling is van de betrokken partijen. 

 

De bedoeling van een huwelijk

Hans van der Hek merkt op: "Je moet de relatie tussen scholen en gemeenten zien als een relatie. Vaak wordt er gesproken over een gedwongen huwelijk, met het contract als basis, maar je kunt het ook zien als vrijwillig samenwonen."  Dat blijkt een bruikbare metafoor. 

 

Elementen van een IHP

Aan de hand van de notitie van Sander Galjaard en de aandachtspunten van Ingrid de Moel wat betreft de inhoud van een IHP (wie, wat, waarom en een IHP met zekerheid, flexibiliteit en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen) kijken we hoe we de relatie vanuit de bedoeling vorm zouden kunnen geven. We hebben onvoldoende tijd om alle punten te bespreken, maar zo bij elkaar komen we een heel eind.

 

Uitwerking

Bouwstenen gaat de punten ordenen. Samen met scholen, maar fijn als er ook een paar gemeenten meedoen, bespreken we op 5 juli 2017 een eerste opzet voor wat houvast bij het opstellen van een IHP. Dat is al snel, maar dan houden we er ook lekker de vaart in. En dan kunnen we straks ook iets van de commissie Nijpels meegeven. In de nazit hebben we het er nog over; onderwijshuisvesting is politiek.  

 

 

 

What's next?

Op 5 juli 2017 organiseren we de vervolgbijeenkomst met de scholen uit de ontwikkelgroep IHP en een paar gemeenten. Dan gaan we dieper in op de gewenste inhoud van de IHP's. Kijk hier voor het volledige programma

 

 

 

Meer informatie

Bijlage Size
1706 Presentatie 3e generatie IHP's (512.95 KB) 512.95 KB