LinkedInYouTubeTwitter

1706 Benchmarking

Op 22 juni komt een tiental BOG/MOG managers van grote corporaties bijeen in Rotterdam. Het decor van deze netwerkbijeenkomst is Hofbogen, een ambitieus en prestigeus project nabij het centrum van Rotterdam en waarvan woningcorporatie Havensteder één van de eigenaren is. Over een lengte van twee kilometer zijn de bogen onder een voormalig treinspoor getransformeerd en gerestaureerd tot bedrijfsruimten. Toonaangevende ondernemingen hebben zich daar inmiddels gevestigd. Wat voorheen een no-go area was, heeft zich nu ontwikkeld tot een 'coole' stadswijk.

 

Format benchmark

Het thema van de middag is benchmarking. Op basis van een format is een aanzet gemaakt om gegevens over portefeuilleopbouw, huurprijzen, leegstand, exploitatiekosten en organisatie met elkaar te vergelijken. Voor de meeste deelnemers is het nog lastig om deze gegevens 'met één druk op de knop'uit hun systeem te krijgen. De gebruikte informatiesystemen (Empire, SAP, Wocas e.a.) maken dat niet erg gemakkelijk.

 

We spreken af om het format enigszins te vereenvoudigen en gaandeweg in te vullen. De eisen uit 'Den Haag' zullen daarbij een handje helpen. 

Gaandeweg zijn ook nieuwe onderwerpen om te bespreken geoogst, zoals informatiesystemen, verdere (gedwongen) verzelfstandiging en energielabelling. 

 

 

 

What's next

Tijdens de volgende bijeenkomst (21 september) ligt het accent op de organisatiekant en dan zomen we in op vragen als: hoeveel personeel (binnen en buiten de afdeling), van welke discipline en op welke manier zijn de MOG-BOG activiteiten ingebed in de totale organisatie?

 

De datum van 21 september (14.00 tot 17.00 uur) kan vast in de agenda. We zijn dan te gast bij De Pionier in Utrecht.

 

 

 

Informatie