LinkedInYouTubeTwitter

1706 Informatie op orde

Deelnemers In Control 14 juni 2017

Op 14 juni 2016 verdiepen we ons in het informatiemanagement. Het is mooi weer en we zijn met een mooie club mensen bij elkaar in Doe-het-zelf Café De Rooie Cent in Amersfoort.

 

Full speed (5 minuten presenteren, 5 minuten vragen stellen) passeren alle thema's in een rap tempo de revue: Waar hebben we het over? Wat is de informatiebehoefte? Hoe zou een Roadmap en uit kunnen zien? Wat doet een informatiemanager? Hoe kunnen we de informatiesystemen typeren? 

 

Concrete afspraken

Na de pauze gaan we in kleine groepen dieper in op deze onderwerpen. We zoeken en voeden elkaar met kennis en inzichten en helpen elkaar vooruit. En zetten we per thema de lijn uit voor het vervolg:  

  • Menno van den Broeke gaat specificeren welke processen bij de driehoek 'portfoliomanagement, asset management en operationeel management' horen daarbij aangeven welke informatie / data daarvoor nodig is.
  • Maarten Pullen en Stefan Ruizendaal gaan het RASCI model toepassen op nader te selecteren processen, zoals onderhoud en kostprijsdekkende huur.
  • Ab Rabenort en Peter Couwenberg gaan een roadmap uitwerken met strategische doelen als richtsnoer en de erkenning dat de weg naar 'In Control' een slingerweg is.
  • Ingrid de Moel gaat in het kader van rollen en profielen aan de slag met een referentieprofiel voor de 'Informatiemanager Vastgoed' met de twaalf basisregistraties als basis en als linking pin tussen de informatieprocessen en de werkprocessen. Mogelijke dilemma's: manager versus specifiek adviseur/specialist en dedicated aan vastgoed versus generiek voor de afdeling.
  • Marc van Leent geeft de reacties van de discussie door aan Mari van Wanrooy die er niet bij kon zijn. Het gaat om de indeling van systemen vanuit verschillende invalshoeken waarmee je naar systemen kan kijken; waaronder benodigde functionaliteiten, competenties gebruiker, aard van het proces (strategisch of meer operationeel), herkomst / DNA van systemen etc.

 

Samen komen we verder!

Het blijkt een grote uitdaging om de algemene kennis te vertalen naar ons vakgebied. Het is niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk. En wat dat betreft zijn we dit echt met elkaar aan het ontwikkelen; echt Bouwstenen. Dus iedereen bedankt voor zijn/haar input, want hiermee kunnen we weer verder met de inhoud van de publicatie.

 

 

Hoe nu verder?

Alle betrokkenen krijgen een separate mail hoe we alle input in de publicatie gaan verwerken. En indien nodig, betrekken we meelezers en/of organiseren we na de zomer nog een extra bijeenkomst om een en ander fijn te slijpen.

 

Ook meedoen?

Gemeenten, scholen, zorgorganisaties en partners van Bouwstenen kunnen gratis meedoen met het netwerk Informatiemanagement.


Bent u leverancier van een systeem, adviseur informatiemanagement of anders actief rond informatievraagstukken en wilt u een actieve bijdrage leveren aan ons ontwikkelprogramma In Control 2017-2019? Kijk dan hier voor de mogelijkheden en hier om u aan te melden.