LinkedInYouTubeTwitter

1610 Tijdelijk maatschappelijk vastgoed

Is tijdelijk maatschappelijk vastgoed een houdbaar en hanteerbaar concept? Dat was de centrale vraag tijdens de bijeenkomst van Vaklui in Vastgoed op 28 september 2016. Alle deelnemers hadden vanuit hun eigen expertise een bijdrage voorbereid. En om helemaal een te zijn met het thema van deze dag, zaten we in een tijdelijke vergaderruimte!

 

OpblaastentTijdelijkheid is een intrigerend thema, zeker in het vastgoed. In vastgoed is immers geld voor lange tijd vastgelegd in gebouwen met een lange technische levensduur, waardoor het gebruik duur is en flexibiliteit niet zomaar mogelijk is. Dus hoe en hoezo tijdelijk?

 

Tiny houses

Eerst moet er iets gezegd worden over tijdelijke woningen. De bijeenkomst vindt namelijk plaats op het wonderbaarlijke terrein van Minitopia in Den Bosch. Dit terrein, in eigendom bij woningcorporatie Zayaz, ligt al tien jaar braak en is in gebruik gegeven om nieuwe, tijdelijke en experimentele woonvormen een oefenplek te geven.

 

Er staat een Tiny House – 100% zelf energievoorzienend. Het wat metalig smakende, maar schone water wordt elders op het terrein uit de grond opgepompt. Als je wilt plassen of zo moet je je vervoegen op een eco-toilet, waarbij stro ervoor zorgt dat de vorige boodschap aan het oog onttrokken wordt. Ergens achteraf hebben mensen het voormalige prefab VVV-gebouwtje uit de stad opnieuw in elkaar geknutseld, om er samen een paar jaar te wonen. Er is een soort kerkje ingericht -  een open hutje met allerlei rituele attributen. Het is een heel dorpje geworden. Grappig is ook dat een terrein dat je tien jaar met rust laat, blijkbaar een bos wordt; huizenhoge berkenbomen, wilgen en allerlei vogels.

 

in de tentIn samenspraak

Jurgen Arts kent het terrein goed, want hij werkt voor Zayaz aan een complex van tijdelijke, snel gebouwde woningen. Hij vertelt wat er allemaal komt kijken bij het bouwen van tijdelijke woningen. In de woningbouw is er momenteel sprake van een hype van tijdelijke huisvesting, als een manier om goedkoop en snel in te spelen op plotselinge – maar kortdurende - woningbehoeften. Jurgen is er niet alleen in geslaagd om snel een complex tijdelijke woningen te realiseren, maar ook om dat in samenspraak met de omgeving te doen – een factor waar wij, vakmensen, ons eerlijk gezegd vaak achter verschuilen om ongewenste vertraging goed te praten. Maar in dit geval kiest de buurt een woningtype voor hun nieuwe buren, waarbij iedereen vindt dat je het niet kan maken om een prefab bovenwoning neer te zetten – en het dus eenlaagse woningen zijn geworden.

 

Tijdelijkheid = complex

In het maatschappelijk vastgoed is tijdelijkheid wellicht nog complexer en veelzijdiger in de zin dat het nog meer doelen dient. Om te beginnen het voorzien in een behoefte aan snelle en goedkope vestiging van initiatieven, die nog niet weten of ze bestaansrecht hebben. Maar ook gaat het om het brengen van stedelijke dynamiek. In dat kader valt vaak het begrip ‘pauzelandschap’. Verder biedt het een broedplaats, leidt het tot het over en weer inspireren van gebruikers, het vormgeven aan lokale verbinding en duurzaamheid – tijdelijk maatschappelijk vastgoed is hip, sexy, booming en staat bol van idealen. En ‘maatschappelijk’ gaat dan over publieke waarden, het doorbreken van de starheid van voor vier jaar vastgelegde bestuurlijke programma’s en het feit dat het gebruik (nog) niet winstgevend is.

 

Wat we constateren

We constateren, na een vruchtbare ochtend, dat we langzamerhand maar eens met zijn allen moeten erkennen dat ‘tijdelijkheid’ nooit meer over zal gaan. We denken erover door en zien elkaar hopenlijk op 1 december 2016. 

 

 


En verder

  • 1 december Najaarsbijeenkomst, zie de speciale website en de mogelijkheid voor aanmelding
  • De volgende keer (in 2017) zijn we te gast in Zwolle, waar Annette van den Beemt ons meeneemt in haar wetenschappelijk onderzoek naar gemeentelijk vastgoedbeheer.