Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

1606 Spelregels vanuit financieel perspectief

Op woensdag 22 juni 2016 is het wederom volle bak in de Rooie Cent (buurthuis met een bijzonder exploitatiemodel). Op het programma de spelregels vanuit een financiële bril. Aan tafel bekende en nieuwe gezichten die de hele middag intensief met elkaar aan de slag gaan. Resultaat een flinke set nieuwe spelregels en ook nog wat verbeteringen voor bestaande. De concrete teksten moeten nog binnen komen maar daar hebben we alle vertrouwen in.

 

Hoe en wat

Willem Raaijmakers (Breda) en Ingrid de Moel (Bouwstenen) lichten het hoe en waarom van de spelregels toe. We maken ze met elkaar in Bouwstenenverband en ze kunnen altijd beter.

 

Dan volgt Wouter van den Wildenberg (Fakton) om ons bij te praten over de nieuwe regels rond BBV, VBP, enz. Wouter zet ze voor ons op een rij zodat we er met de spelregels goed op kunnen aansluiten. Zie hier zijn presentatie.

 

Gesprekken aan tafel

Vervolgens gaan de verschillende tafels met de spelregels aan de slag. Het gesprek is minstens zo belangrijk als de spelregel zelf. Er gaat veel informatie over tafel hoe iedereen de zaken aanpakt.

 

Verbeteringen en aanvullingen

Na de pauze halen we op waar de nieuwe spelregels rond de bollen over moeten gaan.

  • Beleid: De groep geeft veel input van hoe de verantwoording naar college en raad er uit kan zien. Suggesties voor indicatoren en een voorstel voor een spelregel over integriteit.
  • Portefeuillebeheer: De groep geeft veel suggesties voor indelingen, het vastleggen van kpi’s, verkoop en ook de spelregel rond makelpunten wordt nog eens heroverwogen.
  • Accountbeheer: De groep wil meer nadruk op annuïtair afschrijven, doet suggestie voor langere afschrijvingsperiode,  verwijst naar boekje en voegt accountbeheerder toe.
  • Levenscyclusbeheer: De groep geeft input voor keuzes, fondsen, meer categorieën per soort gebouw en vervangingsinvesteringen.

 

Maar nu begint het pas

Maar we zijn er nog niet. Nu begint het pas. We zouden heel graag de spelregels op papier van de deelnemers ontvangen. Hoe concreter hoe beter. De spelregels worden door Bouwstenen op de site gezet en in discussie gebracht. Kan het nog beter?

 

Voor de verdere uitwerking aan iedereen het verzoek:

  • Stuur ons een e-mail met de spelregel die je in ieder geval voor je ziet/er tussen moet.
  • Stuur ons ook de achtergrondinfo die jou en ons kan helpen bij het formuleren van een goede spelregel.
  • Reageer op spelregels die we al (in de maak) hebben. Onder iedere spelregel zit een reactieknop (vergeet niet te saven). 
  • Beoordeel ook je eigen informatiesysteem op ‘ondersteunend aan het financieel proces’.

Reacties mogen naar nieuws@bouwstenen.nl.  We hopen op een volle mailbox en stevige discussies. Daar worden we wijzer van!