LinkedInYouTubeTwitter

1603 10 jaar MFA's: wijzer verder

Vakmanschap-is-meesterschapOp woensdag 23 maart komt het netwerk Vaklui bij elkaar in MFA het Spoor in Tilburg. Sommigen van ons zijn betrokken geweest bij de ‘oude’ MFA’s, anderen zijn dat nu bij nieuwe plannen. Samen reflecteren we op 10 jaar MFA's; wat is er overgebleven van het ideaal? En wat nemen we daarvan mee in nieuwe IKC-plannen? 

 

Waar ging het mis?
In Nederland zijn we na de jaren negentig zo’n 1.000 MFA’s verder, die elk ongeveer 10 miljoen euro hebben gekost. Ze hebben te kampen met allerhande kleine en grote problemen:

  • Wrevel door het ontbreken van heldere afspraken.
  • Een stapeling van experimenten die soms niets met het multifunctionele te maken hadden, zoals de aanleg van Warmte Koude Opslag.
  • Te weinig aandacht voor het gebruik en de exploitatie (maatschappelijk, functioneel en financieel gezien).
  • MFA’s blijken niet multifunctioneel, maar star.
  • Een bijna onmogelijk op te lossen leegstand. In Tilburg bleek een dure verbouwing nodig om de verhuurbaarheid te verbeteren.

 

Onderzoek biedt inzicht
In diverse gemeenten is onderzoek gedaan naar de exploitatie van MFA’s. In Tilburg constateerde de Rekenkamercommissie dat er onvoldoende degelijke berekeningen en formele afspraken met gebruikers lagen voordat de bouwkredieten werden verstrekt.

 

Flexibele onderwijshuisvestingHieruit blijkt hoe belangrijk het is onderzoek te doen naar belevingskwaliteit en gebruikerstevredenheid. Gert-Jan ten Hoor heeft een quick scan uitgezet onder bestuurders en directeuren. Deze scan maakt deel uit van een groter onderzoek onder leiding van Marc van Leent, voor Bouwstenen. Tijdens een bijeenkomst op vrijdag 22 april in het Ontmoetingshuis in Veenendaal, wordt materiaal voor dat onderzoek opgehaald en komen de resultaten van Gert-Jans quick scan aan bod. Vandaag krijgen de Vaklui al de voorlopige resultaten gepresenteerd.

 

MFA op het goede spoor
Ook de gemeente Tilburg en beheerder Contour de Twern zijn vandaag aanwezig. Zij delen hun ervaringen. MFA Het Spoor loopt inmiddels naar tevredenheid en zo kan het ook. De ontstane kinderziektes zijn goeddeels opgelost. Zo wordt de Warmte Koude Opslag (WKO), hier ook in eerste instantie een bron van ellende, sinds enige tijd iedere maand zeer intensief gemonitord en bijgestuurd.

 

Beheerder = Belangrijk
Het belangrijkste ingrediënt om problemen op te lossen die door de valse start zijn ontstaan, lijkt een beheerder met een gezicht en een naam. Deze helpt gebruikers herinneren aan gedragsregels: “Niet schreeuwen in de gangen”. Er is nog veel meer te zeggen over de receptuur van geslaagde samenwerking in een gebouw; om te beginnen de verwachtingen niet teveel opkloppen. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek!

 

Verder met het netwerk
Voor de nieuwkomers deze dag: we hopen dat jullie aanhaken bij het netwerk Vaklui in Vastgoed. De volgende bijeenkomst wordt nog gepland. De inhoud zal juridisch van aard zijn.