LinkedInYouTubeTwitter

1506 Extramuralisering in de praktijk

Op dinsdag 2 juni 2015 komt de groep rond Zorgvastgoed bij elkaar in de Rooie Cent te Amersfoort. Het is een interessante en verbindende bijeenkomst met praktijkverhalen over de extramuralisering. Dit keer zijn er veel nieuwe deelnemers aanwezig.

 

Extramuralisering en zorgvastgoed

De extramuralisering is in volle gang. Zorgorganisaties maken tal van strategische keuzes die vaak ook gevolgen hebben voor vastgoed. Roy Severijn van St. Zorgcombinatie Marga Klompé neemt ons mee naar complexen in Lochem en Winterswijk. De extramuralisering vraagt om een andere aanpak en een complete cultuurverandering in de organisatie. De opzet van het gebouw, de enorme omvang van algemene ruimtes en de ligging bij een villawijk, maakt het niet gemakkelijk om een goede sluitende businesscase te krijgen.

 

We hebben samen verkend wat de kracht van de locatie is en met elkaar beseft dat het belangrijk is keuzes te maken t.a.v. zo’n locatie (en niet van alles een klein beetje te doen). Eén van de mogelijke scenario’s is naast de woonzorgfunctie er verder vooral een medisch centrum van te maken met een polikliniek, huisartsen en paramedici. Er zijn echter ook ideeën om er meer een wijkfunctie van te maken. De vraag die werd gesteld is of dat reëel is gezien de ligging van de locatie. Er zijn natuurlijk oplossingen denkbaar om mensen met vrijwillig vervoer naar de locatie te vervoeren, maar deelnemers herkennen dat het daadwerkelijk omvormen van een verzorgingshuis tot wijkcentrum, niet te lichtzinnig over moet worden gedacht. 

 

Aan de hand van de casus in Winterswijk wordt een heel ander probleem geschetst. De gevraagde huurprijs is een heel stuk lager dan wat er voorheen met de intramurale bewoners binnen kwam. De klant wil en kan aanzienlijk minder betalen voor de diensten, daarbij zijn er ander soort functies noodzakelijk. De zorg kijkt nu nog hoofdzakelijk vanuit een zorginvalshoek. Ook het op zich begrijpelijke uitgangspunt om zoveel mogelijk banen te willen kunnen behouden van mensen, kan tegelijkertijd een andere invulling van het werk (en met minder mensen) in de weg staan. De dilemma’s worden herkend door de deelnemers van de groep. Extramuralisering is meer dan alleen maar gaan verhuren, het betekent bij veel zorgorganisaties een totale kanteling van de organisatie om dit goed voor elkaar te krijgen. Dat betekent ook het oude loslaten en de werkvloer meenemen naar een nieuwe wijze van werken. Met elkaar hebben we van gedachten gewisseld wat dit betekent en hoe dit concreet handen- en voeten kan krijgen. Zie hier de presentatie van Roy.

  

Exploitatie van de plint

Ook uit de bovenstaande casuïstiek blijkt dat de overmaat aan algemene ruimten in de plint vaak een exploitatieprobleem geeft. Marc van Leent van de Wijkplaats, initiatiefnemer van het MFA lab, ontwikkelde voor Platform31 en Kenniscentrum Wonen&Zorg vier bedrijfsmodellen voor (financiering van) de plint. Dit heeft hij gedaan met behulp van de Canvas methodiek en aan de hand van concrete casussen. Hiervoor schetste hij dat deze problematiek ook voorkomt bij het onderwijs, welzijnswerk, gemeenten, buurthuizen, sportverenigingen, horeca, kerken, kantoren, etc. De overmaat van maatschappelijk vastgoed geeft alle lokale partijen last. Beste oplossing is volgens Marc van Leent om lokaal de overmaat aan maatschappelijk vastgoed af te stoten. Dus wanneer de plint ook financieel/technisch omgebouwd kan worden tot woningen, zou dat in bepaalde lokale situaties soms de beste oplossing zijn.

 

Naast de 4 uitgewerkte bedrijfsmodellen (buurtfunctie, allinclusive, werkvoorziening/arbeidsintegratie, gezondheidsplein), is Marc nog op zoek naar een plek in bijvoorbeeld Amsterdam waar een echte Horeca ondernemer als proef de plint kan gaan uitnutten. Penny Senior van het KCWZ geeft aan dat organisaties die dit willen uitproberen zich melden. Zie hier de presentatie van Marc.

 

Huisvestingsverordening

Als laatste wordt tijdens deze boeiende bijeenkomst stil gestaan bij de toewijzing van zorgwoningen. Eén van de deelnemers geeft aan dat de wijze waarop hun gemeente omgaat met zorgwoningen, concreet betekent dat locaties moeten gaan sluiten. Door de toewijzing van alle zorgwoningen via het reguliere woningtoewijzingsysteem is het volgens hem onmogelijk om een businesscase rond te krijgen van de zorg- en dienstverleningsexploitatie. Margrieta Haan geeft aan dat de positionering van zorgwoningen niet goed in de huisvestingsverordening geregeld is. In de kennisdeler van Habion wordt een toelichting gegeven hierop en zijn de lokale aandachts- en gesprekspunten geformuleerd.

 

Binnenkort heeft de VNG een expertbijeenkomst hierover, zodat er een specifieke handreiking voor gemeenten kan worden opgesteld. De aanwezigen bij deze werkgroep bevestigen het beeld dat de toewijzingseisen en straks ook het passend toewijzen een knelpunt is voor extramuralisering door zorgorganisaties. Tips, ideeën en goede voorbeelden kunnen aangeleverd worden bij Margrieta Haan.

 

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst staat gepland op dinsdag 15 september. Datum mag vast in de agenda, programma volgt. En in de tussentijd weten we elkaar te vinden.

 

Meer informatie