LinkedInYouTubeTwitter

1505 Plan van Aanpak Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed

Twaalf gemeenten komen 22 mei 2015 naar de Rooie Cent om te horen hoe het plan van aanpak van Utrecht en Breda er uit ziet.

 

Utrecht en Breda

In Utrecht vertelt Frits Velthuijs begint de verduurzaming van het vastgoed in 2012 met een Groen Links wethouder en een inschatting van 30 % energiereductie in 10 jaar tijd.  Vervolgens loopt hij de jaren, de acties en de ervaring in Utrecht langs.

 

Marcel van Embden gaat in op de ambities van Breda (structureel inpassen), de keuzes die daarin zijn gemaakt en hoe hij er zelf inzit. Zie hier zijn presentatie.

 

Wat aan de orde komt

 • Motieven om te verduurzamen; politieke druk, sexy, rijkssubsidie en veel persoonlijke drive en missiewerk. Bestuur wil zichtbare resultaten (zonnecollector).
 • Bij alle aanwezigen gaat het om energiebesparing met als maat de energie-index (geen lemen muren of gebruik andere duurzame materialen; discussie hierover duurt te lang en levert niets op.)
 • Welke panden niet;  de  te verkopen panden, strategisch vastgoed en garages. Bij geen van de aanwezige gemeenten zijn scholen in het plan voor het eigen (te financieren) vastgoed meegenomen.
 • Besparingsadviezen; EPA-U voor omvang mogelijke besparing maar concreter onderzoek nodig voor hoe te realiseren. In Utrecht nu energiemaatwerkadviezen. Twee label-stappen vooruit is mooi concreet maar lastig per gebouw in te vullen.
 • Haalbare maatregelen; Wet milieubeheer biedt mogelijkheden voor sturing (Breda gekozen voor maatregelen met 10 jaar terugverdientijd) maar hier wordt niet altijd actief op gestuurd.
 • Haalbare maatregelen; In Utrecht het pakket aan maatregelen dat zich bij elkaar in 15 jaar terug verdient. Deze wordt (met 4% rente) in 20 jaar afgeschreven. De afschrijving wordt in de huur doorberekend. Het voordeel van de langere afschrijving dan de terugverdientijd (5 jaar) is voor de huurder
 • Extra investeringen:  Omdat in Utrecht veel maatregelpakketten op 16 of 17 jaar afschrijving uit kwamen heeft gemeente een pot van € 1,9 miljoen voor verduurzaming (max  10% subsidie).  Andere gemeenten revolving fonds of veel subsidie voor concrete maatregelen. Subsidies voor zonnecollectoren zijn zo hoog dat je ze niet kwijt kan.
 • Energiemanagement steeds belangrijker. Gebouw beheersysteem, monitoren enz. Om te voorkomen dat energie weg lekt wil je eigenlijk dat de gebruiker er vanaf blijft (verwarming aan en raam open).
 • Vastgoedmanagementsystemen bieden onvoldoende houvast voor verduurzamingsbeleid. Aparte module? Boei-systematiek.
 • Esco’s zijn voor gemeenten niet interessant. Wel prestaties en dat bedrijven actiever zijn rond  gebouwbeheer. In Utrecht doen ze dat ook; bewust maken, opleiden/cursus, actief signaleren als gebruik vreemde pieken of dalen heeft en verder van installaties afblijven.
 • Wat werk lastig maakt is druk van buiten van partijen die politiek benaderen met onrealistische beelden die je dan moet weerleggen. Kost veel energie en achteraf het verwijt dat vastgoed alles stuk rekent. 
 • Vreemd; De Leidraad van RVO heeft vreemde volgorde en ook vreemd dat het stadskantoor vaak hele week helemaal verwarmd wordt terwijl iedereen een flexplek heeft en het gebouw lang niet altijd vol bezet is.

 

Verduurzamen met het dak

Na de bijeenkomst zoomen we nog even in op het dak. Freddie Peters en Wil Weijers van My Public Roof kunnen er uren over praten maar houden het lekker kort. Daarna kunnen we al onze vragen aan hen kwijt. In een uurtje weer lekker bijgepraat. Zie hier de impressie van dit deel van de middag.

 

DuurzaamvastgoedHoe verder

We zullen met Utrecht overleggen hoe we hun kennis over energiemaatwerkadvies en de wijze waarop ze energiemanagement doen kunnen verbreden naar de rest van het netwerk.

 

En we maken een verhaal over het dak, niet altijd geschikt voor zonnecollectoren maar voor duurzaamheid breder te gebruiken. Doel; realistische afweging wat te doen met het dak. Frits en Freddie dragen hieraan bij. 

 

Volgende bijeenkomsten

De volgende bijeenkomst van de groep Verduurzamen gaat over 'Verduurzamen via EPA en split incentive' en vindt plaats op donderdag 18 juni in Amersfoort. Zie hier het programma.

 

De volgende bijeenkomst van Chefs vastgoed gaat over 'Waarde-zaken' en vindt plaats op vrijdag 5 juni in Dordrecht. Zie hier het programma voor deze bijeenkomst.