LinkedInYouTubeTwitter

1501 Verder met de transitie

Op maandag 26 januari komt de groep rond Zorgvastgoed en voorzieningen bij elkaar in de Rooie Cent te Amersfoort.

 

Wethouder Verkroost van de Stichtse Vecht deelt zijn ervaringen met het netwerk Zorgvastgoed en voorzieningen. Er is waardering hoe Stichtse Vecht invulling geeft aan haar Wmo-beleid.  

 

Een korte impressie

 

 • De huidige situatie wordt volgens Verkroost ervaren als chaotisch. Dat is onterecht, we zijn op zoek naar een nieuwe ordening. Daar is creativiteit en wilskracht voor nodig. De komende  3 - 7 jaar zullen we nodig hebben om weer tot een balans te komen.
 • Persoonlijke verzorging zou ook onder de verantwoording van de gemeenten georganiseerd moeten worden. Dan was er een logische scheiding van activiteiten geweest. Het heeft geen zin daar nu nog over te discussiëren. Misschien dat het een onderwerp is om over enkele jaren een goede beslissing over te nemen.
 • De Cold Turkey overgang naar gemeenten is terecht. Het is nu tijd om anders te gaan denken en goede ideeën in gesprekken vorm te laten krijgen. Gemeenten moeten daarbij een platform bieden.
 • De kern van goede oplossingen is maatwerk. Wees niet bang voor ongelijkheid. Als je maatwerk levert is het vanzelfsprekend dat er verschillen ontstaan, inwoners begrijpen dat ook.
 • Gecoördineerd samenwerken in de zorg is succesvol gebleken. Gemeenten moeten daarbij de vrijheid krijgen ook lange termijn afspraken te maken over intramurale zorg. De ACM maakt dat nu onmogelijk en blokkeert daarmee de haalbaarheid van projecten.
 • N.a.v. voorbeeld: partijen moeten samen verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappelijke vastgoedportefeuille. 'We moeten van stenen stapelen naar integreren'. En dit ook vasthouden.
 • Over de kloof tussen wonen en zorg: jaren geleden was de voorspelling dat er veel te weinig woningen geschikt waren om langer thuis te wonen. Recent onderzoek laat een genuanceerder beeld zien. Er is genoeg. Initiatieven zoals EBU (Economic Board Utrecht) helpen bij woningaanpassing.
 • De WMO is onderhands aanbesteed met bestaande partijen om de bestaande voorzieningen te kunnen garanderen. Nu moet het bestuurlijk gesprek worden aangegaan om continuïteit te waarborgen op kwaliteit en betaalbaarheid..
 • Het succes van de transitie is volgens de netwerkleden sterk afhankelijk van de kwaliteit van de wethouders.
 • Dat woningen levensloopbestendig worden is vooral een verantwoordelijkheid van corporaties. Dat hebben ze zelf niet altijd door.
 • Het onderhoud van de openbare ruimte in Stichtse Vecht is verdeeld in drie grote bestekken, die aan lokale combinaties zijn gegund (lokale betrokkenheid, sociale druk werkt beter dan handhaving van afspraken). In de toekomst wordt die bestekgrootte nog meer afgestemd op de lokale aannemers. Jaap Verkroost stelt: “Lokale situaties zijn uniek. Ga bondgenootschappen aan en creëer maatwerkoplossingen”.
 • Door gebruik te maken van capaciteit van de bevolking (wijkraden) is de gemeentelijke organisatie van vastgoed georiënteerd veranderd in meer sociaal gericht.
 • Zorgvastgoed (en onderwijs) moet meer prioriteit hebben dan ander maatschappelijk vastgoed. Het credo moet zijn 'aandacht voor infrastructuur en ga het samen oplossen'.
 • Als er niet wordt afgewaardeerd krijg je leegstand op de verkeerde plek (oud goedkoop leegstaand vastgoed is populairder dan kwalitatief maar duurder leegstaand vastgoed). Gemeente Stichtse Vecht heeft bewust zelf twee panden afgestoten. De activiteiten die daar plaatsvonden worden nu overgeheveld naar bijvoorbeeld de verzorgingshuizen. Het gaat om slim combineren van functies

 

 

Onderwerpen voor de transitietafels:

 • Het probleem van de lange termijn afstemming die eigenlijk niet mag (ACM).
 • Gemeenten moeten minder sturen op regels en meer op voorzieningen en voorzieningenplanning (waar welke kwaliteit zorg op welke plek).