LinkedInYouTubeTwitter

1407 Expertmeeting financieel perspectief

Donderdag 10 juli 2014 hebben we een flitsende expertmeeting met puristen en pragmatici over het "wegwerken van overmaat vanuit financieel perspectief". Argentinië-Nederland verbleekte er geheel bij!Embedded image permalink

 

De aanwezige experts: Frank Galesloot (gemeente Deventer), Erwin van Proosdij (gemeente Enschede), Erik Leisink (gemeente Leiden), Rinald van der Wal (bbn), Harry Timp en Ap Kraaijenzank (BMC), Maarten Kruizinga (HEVO), Rinus Vader (Royal Haskoning DHV) en Marc van Leent.

 

Er zijn twee doelpunten gemaakt:

  • Reflectie op uitgevoerd onderzoek door Rekenkamer Enschede naar vastgoedbedrijf ("veronderstelde werkelijkheid"); Frank en Erwin bereiden dit voor. Bouwstenen onderzoekt samen met hen of daar een interessante evaluatieve bijeenkomst van te maken is.
  • Uitwerken van 'echte' casus die door Erwin aangereikt zal worden. Om deze casus door te nemen en uit te diepen komen we op dinsdag 9 september naar Enschede.

 

Bij het uitdiepen van de casus zullen we ons laten leiden door het volgende drieluik zoals gisteren besproken:

  1. Selectie: beleidsmatige en markttechnische selectie van alternatieven aan de hand van de 'routekaart' zoals opgesteld door Rinald i.s.m. netwerk Vastgoedprofessionals.
  2. Afweging: bedrijfseconomische afweging op basis van toekomstige kasstromen en netto contante waardemethodiek, geheel geschoond van afschrijvings- en financieringselementen.
  3. Impairment: matching van reële marktwaarde met boekwaarde door nader te bepalen interventies, waarvan 'verzelfstandiging' van het vastgoedbedrijf een zeer vergaande is.

 

In het kader van de bedrijfseconomische afweging, stap 2, hebben we de volgende vingeroefening gedaan:

 

 
Bij het vaststellen van de opbrengstwaarde zijn alleen volgende componenten meegenomen (contant gemaakt):
  • opbrengsten uit huur en verkoop;
  • kosten als onderhoud, beheer en zakelijke lasten.
 
Over Impairment kom ik deze bedrijfseconomische definitie op het web tegen: "Vergelijking van de boekwaarde van materiële of immateriële activa met de reële waarde die deze activa hebben. Een van de maatstaven daarvoor is fair value. Als de fair value lager is dan de boekwaarde moet een afboeking van de activa plaatsvinden ten laste van de resultatenrekening".
 
Hier nog wat verwijzingen:
 
Allemaal fijne zomer toegewenst; wordt vervolgd!
 
 
 

Bijlage Size
Impairment vastgoed (Deloitte).pdf (590.01 KB) 590.01 KB
Notitie waardering vastgoed (Commissie BVV).pdf (99.39 KB) 99.39 KB