LinkedInYouTubeTwitter

1403 MFA als creator van werkgelegenheid in de wijk

Op donderdag 13 maart zijn het netwerk MFA ondernemers en de werkgroep WMO onderneming te gast bij het jongerencentrum Dynamo van de Lumensgroep te Eindhoven. 

 

Programma onderdelen van deze dag

 • Filmpje over Dynamo
 • Inhoudelijke kennismaking met de aanpak van Lumens/Dynamo
 • Inhoudelijke kennismaking met de aanpak van IBN Facilitair en de omzet
 • Locatie bezoek om te ervaren hoe Lumens/Dynamo haar inhoudelijk opdracht combineert met het creëren van werk en ondernemerschap

 

IBN Facilitair: sociale doelstelling in de praktijk

Wil Bongarts geeft de aftrap met een inleiding over hoe IBN Facilitair werkt. IBN is een sociale werkvoorziening die werkt als een reguliere onderneming met een sociale doelstelling. De unit IBN Facilitair bv is voor 50% eigendom van Vebego concern (overweging family statement). IBN facilitair heeft een zakelijk businessmodel. We doen wat afgesproken is, daar wordt ook voor betaald. Binnen het businessmodel wordt actief gewerkt met social return (5%) en stakeholders (12 gemeenten, onderwijs, zorg, woningcorporaties, overig/maatschappelijk middenveld).

 

In de dagelijkse praktijk is de zoektocht: welke combinaties en samenwerkingen zijn mogelijk? Het toverwoord is samenwerken (autonomie opgeven). Vragen zijn waar ben je van en wie kan wat het beste doen?  Uitgangspunt hierbij is: Hoe beter wijk/buurt activiteiten organiseert, hoe goedkoper de factor arbeid kan worden, hoe gunstiger de exploitatie uitpakt.

 

4 objecten die IBN Facilitair beheert als MFA/brede school:

 1. Mfa Oelbroeck/Sint Anthonis: 7000 m2, gemeente/vastgoed, exploitatie naar stichtingsbestuur, werkgelegenheid; actief beheer. Het stichtingsbestuur is opdrachtgever voor de bedrijfsleider, bezuinigingen door meer inzet vrijwilligers, meer verdienen door verhuur aan derden. Knelpunt is dat de bedrijfsleider zowel  opdrachtgever als opdrachtnemer vertegenwoordigd.
 2. De MFA Muzerijk Uden (gemeente, area, Brabantzorg)
 3. Cultureel Centrum Myllesweerd te Mill
 4. Horizonscholen Oss

 

Lumens groep/leren en werken

Annemieke Verstraten vertelt het verhaal hoe de Lumens Groep werken in de wijk aanpakt. Vastgoed is een geschikte uitvalsbasis en vormt een goede ondersteuningsstructuur 2014 is het jaar van de arbeid binnen de Lumens Groep.

Buurtruimten, Speelpark, Splinter en Dynamo faciliteren nu werkplekken voor derden zoals:

 • Raad van Kinderbescherming,
 • Reklassering,
 • Leger des Heils,
 • opvang dak- en thuislozen.

 

Lumens wil dat nu zelf gaan doen; naar het midden van de chocoladefontein opschuiven. Zelf de uitvoeringsregie en het ondernemerschap pakken op het creëren en in stand houden van werkgelegenheid en participatie.

 

De inzet van Lumens is te komen tot een integrale aanpak op sociale vraagstukken. Nu al:

 • 150 wp gefaciliteerd in 2013 in jongerencentra
 • 310 wp gefaciliteerd bij de Splinter

 

Aandachtspunten zijn:

 • Deelnemers zonder startclassificatie, vaak met taalachterstand.
 • Kijken naar leveranciers en leerwerkmogelijkheden (voorkeur voor bedrijven die   mensen met afstand tot arbeidsmarkt in dienst nemen) bijv regionale huismeester.
 • Stichting Robin Hood; sociale onderneming die 4 wijkrestaurants runt en opleidingstraject (samenwerking met Trudo); leiden 40 mensen per jaar op. Resultaten horeca-exploitatie Strijp-S compenseren tekorten Robin Hood.
 • Concept: werkend leren

 

Vertrekpunt van het nieuwe initiatief gericht op werk:

 • Focus op neerzetten hospitalityconcept in wijk- en jongerencentra
 • Leren ligt voor handen,
 • Makkelijke koppeling aan opleiding,
 • Groeimodel (start met kwalificatie niveau 2)
 • Belangrijk: eigenaarschap (van burgers in de wijk) en gastvrijheid
 • Bieden van: horecafactor, receptie/balie voor ontvangst, onderhoud en beheer, met bewaking cq beveiliging
 • Scheiden exploitatie pand (zelfbedruipend) en begeleiding
 • Passend bij leerstijl

 

Hoe werkt het jongerencentrum Dynamo?

Nancy van Loon, manager van Dynamo neemt ons mee in haar verhaal. Wetenswaardigheden zijn:

 • Jongeren maken het succes, niet de ruimteverhuur; wat jongeren doen levert verdienmodellen op.
 • (in)formele dynamische leer/werkomgeving.
 • Duidelijke focus op muziek en dans. Voor alle jongeren. Iedereen met talent, ambitie, interesse is welkom en kan iets oppakken.
 • Wie wil leren ondernemen vanuit zijn interesse en talent kan bij Dynamo terecht. Van begeleider tot impresario!
 • Dynamo heeft 90.000 bezoekers op jaarbasis, 250 vrijwilligers, 60 freelancers, 15 fte vaste dienst, 30 stageplaatsen.
 • Alle groepen in Dynamo hebben eigen identiteit; eigen logo’s en uitingen.
 • Methodiek 'talentontwikkelingsladder' (bezoeker, deelnemer, helper, meebeslisser, uitvoerder, ondernemer).
 • Unieke opleiding: Metal Academy.
 • Dynamo Academy: 15 trajecten.
 • E-portfolio tool als manier van jezelf en je kwaliteiten presenteren.

 

Aansluitend worden we rondgeleid door Dynamo. Nancy en Annemieke bedankt voor jullie gastvrijheid en heldere verhalen. Ook Wil bedankt voor zijn bijdrage. 

 

Hoe verder

Kort terughalen van het doel van de bijeenkomst en doel van zowel de Ontwikkelgroep WMO onderneming als van het netwerk MFA Ondernemers.

Er volgen nog 3 bijeenkomsten in 2014. Eind 2014 willen we een document opleveren waarin de business- en verdienmodellen beschreven zijn van sterk uiteenlopende aanpakken in de wijk. We kennen al:

 • Project in Amersfoort Noord (Willem van der Craats)
 • IBN Facilitair
 • Lumens/Dynamo
 • Er zijn andere voorbeelden: Venlo, Breda, Den Haag

Deze  komen in de uitwerking van de businessmodellen aan de orde.

 

Tom roept deelnemers aan de ontwikkelgroep op een bijdrage te leveren aan het mee in kaart brengen en beschrijven van deze businessmodellen. Zodat we eind 2014 een resultaat hebben dat we op de Agendabijeenkomst presenteren.