LinkedInYouTubeTwitter

1400 Mogelijke thema's 2014

Mogelijke thema's voor werkgroep onderwijs en opvang in 2014


  1. Onderwijsvoorzieningen in tijden van krimp
  2. Huurbeleid
  3. Huurtarieven


1              Onderwijsvoorzieningen in tijden van krimp

In veel gebieden in Nederland daalt het leerlingenaantal in het primair onderwijs. Daarnaast loopt de vraag naar kinderopvang in het gehele land terug. Onderwijs en kinderopvang hebben ambitie om gezamenlijk Kindcentra te vormen. Maar naast kwaliteit gaat het ook om zaken als bereikbaarheid en exploitatie. Hoe realiseren partijen gezamenlijk goede kindvoorzieningen? Hoe hou je exploitabel en hoe wordt de spreiding van voorzieningen gewaarborgd? Welke rol speelt een ieder in deze ontwikkeling?

 

2              Huurbeleid

Gemeenten, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties regelen de verhuur van ruimtes in een huurbeleid. Een blokkade bij het tot stand komen van huurbeleid vormt de uitspraak van de Raad van State inzake Brunssum. Steeds meer schoolbesturen geven aan geen huur te willen afdragen aan de gemeente op grond van deze uitspraak. De uitspraak is echter op meerdere manieren uitlegbaar. Hoe kunnen we deze ruis weghalen en zorgen voor een eenduidige interpretatie van de uitspraak door alle betrokken partijen?

 

3              Huurtarieven

Kinderopvang dient bij huur in schoolgebouwen wettelijk een commercieel huurtarief te betalen. Maar wat is in de huidige markt een commercieel huurtarief? En welke huurtarieven zijn voor de kinderopvangorganisaties haalbaar in de huidige markt? Het opzetten van een benchmark voor huurtarieven behoort tot de mogelijkheden.

 

Aan welke thema's in 2014 wordt gewerkt wordt tijdens de bijeenkomst op 27 maart 2014 besproken.