LinkedInYouTubeTwitter

13 Vastgoedorganisatie (regionalisering)

De zoektocht naar nieuwe organisatiemodellen, passend bij deze tijd, is één van de zeven punten uit de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2013.

 

Regionalisering van de vastgoedorganisatie is een optie, maar is het ook een goede optie? Het antwoord op deze vraag wordt in deze werkgroep onderzocht. Focus daarbij ligt op het gemeentelijk vastgoed. Wat zijn de motieven om deze samenwerking te zoeken en hoe wordt deze nieuwe organisatie vormgegeven? 

 

Waarom dit onderzoek?

Intergemeentelijke samenwerking is een hot item. De laatste tien jaar is het aantal samenwerkingsverbanden tussen gemeenten sterk toegenomen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft zelfs het programma Slim Samenwerken in het leven geroepen, om de kennis over dit onderwerp te bundelen. Dat gemeenten hun krachten bundelen is niet nieuw, maar wel als het daarbij gaat over maatschappelijk vastgoed. 

 

De afgelopenjaren hebben diverse grote gemeenten hun vastgoedtaken ondergebracht en geprofessionaliseerd in één afdeling. Soms worden ze ook door kleinere omliggende gemeenten gevraagd taken te verrichten. Deze laatste kampen met een kleine, vaak versnipperde vastgoedorganisatie en zijn daardoor kwetsbaar. Het beperken van deze kwetsbaarheid is een belangrijk motief voor kleine gemeenten om samenwerking te zoeken. Ze zoeken dat bij elkaar of bij een grotere buurgemeente met een professionele vastgoedorganisatie.

 

Lopende verkenningen

Op diverse plaatsen in het land lopen ambtelijke verkenningen naar de mogelijkheden voor intergemeentelijke samenwerking rond maatschappelijk vastgoed. Sommige gemeenten zijn in een vergevorderd stadium om een regionale vastgoedorganisatie op te richten. 

 

Bestuurlijk ligt het complex. Waar gaat de gemeente zelf nog over en waarover niet meer? Dat vraagt om duidelijke keuzes en afspraken. In de praktijk is het vraagstuk rond grip en zeggenschap een belangrijk aspect in de besluitvorming.

 

Aanpak

Ronde langs de velden;
Diverse gesprekken met gemeenten die overwegen om de vastgoedorganisatie te regionaliseren over motieven en overwegingen bij modellen. 

 

Bespreking onderwerp met hoofden gemeentelijke vastgoedafdelingen
Op 25 oktober 2013 wordt het onderwerp besproken in het netwerk van Chefs Vastgoed. Voorbeelden van twee (aanstaande) samenwerkingen op het gebied van gemeentelijk vastgoed worden als casus behandeld. Doel is om met de deelnemers de volgende aspecten te verkennen:

  • Welke motieven hebben gemeenten om samen te werken op het gebied van vastgoed?
  • Wat zijn voor- en nadelen van samenwerkingmodellen en juridische vormen?
  • Welke lessen kunnen worden getrokken uit de eerste praktijkervaringen?
  • Hoe kan een samenwerking(sproces) worden vormgegeven?

 

Bespreking onderwerp aan bestuurlijke tafel
Vervolgens wordt het onderwerp besproken aan een tafel met bestuurders van diverse kleine gemeenten. 

 

Publicatie
Het resultaat is een publicatie die op 5 december tijdens de najaarsbijeenkomst van Bouwstenen wordt gepresenteerd.

 

Meer informatie, vragen of ideeën

Meer informatie over de vastgoedorganisatie is te vinden op de website van Bouwstenen.

 

Voor vragen en opmerkingen: