aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

1206 Nieuwe huisvestingsconcepten in IKC

Op 7 juni 2012 was er een bijeenkomst van het netwerk Bouwstenen voor Kinderopvang. Onderstaand de impressie van deze bijeenkomst door Sander Schrover van 2Samen.

 

In de bijeenkomst stond het onderwerp “De plaats van het kindercentrum in het integraal kindcentrum centraal”.  Aan de hand van een presentatie die verzorgd werd door Ed Hoekstra werden de deelnemers geïnformeerd over de  initiatieven die hierover in Nederland  aan de orde zijn. Welke mogelijkheden zijn er en wat behelst dat nu: een IKC.  Ook de definitiestrijd die er gaande is rond de integratie van  voorzieningen werd toegelicht . Of het nu gaat om een brede school, community center of vensterschool, uiteindelijk wordt het zelfde doel beoogt namelijk een optimaal aanbod te doen voor kindzorg in de vorm van educatie en vrije tijdsbesteding. Kennisuitwisseling en best practices  leverden informatie op waarmee de aanwezigen voor hun eigen situaties weer vooruit konden.

 

Aan het eind van de middag werd een uitgebreid bezoek afgelegd aan kindcentrum "De Hoven" in Rosmalen waarin optimaal gebruikt is gemaakt van de uitgangspunten die de integratie van onderwijs en opvang mogelijk maken.  Kortom een zinvolle bijeenkomst waarin theorie en praktijk verenigd werden. 

 

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst vindt plaats in oktober 2012. Zodra het programma bekend is ontvangt u hierover nader bericht. De agenda bijeenkomst van Bouwstenen staat gepland op 7 november 2012. 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners