aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Westland

Gemeente Westland

 

Afbeelding Duurzaam Westland

Ambities
De gemeente Westland wil in 2020 30% CO2-besparing realiseren (ten opzichte van 1990). Het streven is om het nieuwe gemeentehuis energieneutraal te realiseren. In haar aanpak richt de gemeente zich op duurzame energieopwekking en bedrijfsvoering, duurzaam inkopen en het verduurzamen van voorzieningen.

 

 

Duurzame energieopwekking

Belangrijk speerpunt in westland is de toepassing van nieuwe energiebronnen. Het Westlandse glastuinbouwcluster (inclusief Hoek van Holland en Midden-Delfland) verbruikt jaarlijks meer dan 1 miljard m3 gas. Wij blijven de ontwikkeling en uitvoering van (Trias-)aardwarmteprojecten stimuleren en ondersteunen. Daarnaast is ook de levering van havenwarmte via het project Cluster over West van belang. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van een bio based economie, waar uit plantaardige inhoudsstoffen en reststromen nieuwe producten met hoge toegevoegde waarde ontstaan. Onderdeel van deze bio based economie is het valorisatiepark waar uit reststromen en restwarmte nieuwe energie wordt geproduceerd. Ook dit initiatief levert een bijdrage aan de noodzakelijke verduurzaming van het glastuinbouwcluster.

 

Duurzame bedrijfsvoering
Er wordt een duurzaamheidscan ontwikkeld volgens de 3 P’s: People, Planet, Profit. De duurzaamheidsscan is een instrument om duurzaamheid te bevorderen en om de mensen binnen de gemeentelijke organisatie bij duurzaamheid te betrekken.

 

Duurzaam inkopen
Ook koopt gemeente duurzaam in: een belangrijk instrument om de eigen bedrijfsvoering verder te verduurzamen en grondstofgebruik te verminderen. Het betekent dat bij alle fasen van een inkooptraject duurzaamheid wordt meegewogen.

 

Duurzame leefomgeving

Om Westland ook in de toekomst een fijne plek te laten zijn om te wonen, te werken en te recreëren, zetten wij ons in voor een duurzame leefomgeving. Dat doen we samen met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Wij stimuleren en faciliteren initiatieven die bijdragen aan een prettige leefomgeving en schone economie. Denk bijvoorbeeld aan de subsidieregeling voor zonnepanelen voor verenigingen.

Tot slot hebben 200 huishoudens in Maassluis zich in 2014 ingeschreven voor de gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen SamenZonneEnergie, een initiatief van 39 gemeenten in Zuid-Holland. In totaal meldden ruim 9000 mensen zich aan.

 

 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners