aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Waardering en taxaties

 

Handboeken

 

Deze notitie gaat in op de verwerking en verantwoording van vastgoed en geeft antwoord op de vraag onder welke omstandigheden vastgoed duurzaam moet worden afgewaardeerd. Hierbij is de verkrijgprijs de waarderingsgrondslag.

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners