LinkedInYouTubeTwitter

Nieuwe regels op komst

Microfoon groen

Doel van de wetsvoorstellen is om meer energie te besparen en de uitstoot van CO2 te reduceren. De voorstellen zijn lastig te lezen; ze zijn niet concreet en de informatie staat in verschillende stukken. Dit lijkt er te gaan veranderen...

 

 

Meer verplichte maatregelen

Naast de reeds verplichte maatregelen voor energiebesparing, worden alle energiemaatregelen verplicht die een terugverdientijd van maximaal 5 jaar hebben. Maatregelen zoals het opwekken van hernieuwbare energie en het overstappen op een andere energiedrager, komen daarmee ook onder de plicht te vallen. De EML-lijst wordt in de Omgevingswet opgenomen. In de Omgevingsregeling staan ook de CO2-emissiefactoren, de aardgasequivalenten en de methode voor de berekening van de terugverdientijd.

Uitbreiding van de doelgroep

Door de doelgroep te baseren op het energiegebruik wordt deze groter. De regels gaan gelden voor alle bedrijven en maatschappelijke instellingen met een jaarlijks energiegebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalent. Een aantal vergunningsplichtige milieubelastende activiteiten tellen mee, onduidelijk is welke. Daarnaast geldt de verplichting voor milieubelastende activiteiten met gebruik van installaties die vallen onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS).

Verscherpte onderzoeksplicht

Alle bedrijven en instellingen met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgasequivalent, moeten vierjaarlijks een onderzoeksrapport aanleveren met daarin de te treffen maatregelen en een uitvoeringsplan. De overheid stelt hiervoor een onderzoeksformat beschikbaar. Dit moet leiden tot een verminderde regeldruk en minder administratieve lasten.

Geactualiseerde informatieplicht

Gegevens over het energiegebruik en de getroffen maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik hoeven jaarlijks nog maar op één moment te worden aangeleverd: namelijk op 1 december.

Vastgelegd in drie wetten

De aanpassingen, die zijn voorgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Economische zaken, worden later toegepast in de Omgevingswet. Daar worden ze opgenomen in het Bouwbesluit (formeel het Besluit bouwwerken leefomgeving) en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

 

 

Doe mee

Laat je stem horen, dat kan ook via Bouwstenen. Word nu partner.

Yes you can petrol

Lees reacties op voorstel

Internetconsultatie energiebesparing Bal

Internetconsultatie energiebesparingsplicht Bbl

Reacties op de consultatie

 

Meer informatie

Reacties

Ik vond de wijzigingen niet zo spannend. De regels gaan gelden voor een grotere groep en er worden wellicht meer maatregelen geëist. Uit het oogpunt van verduurzaming lijkt me dat prima.

Het grootste probleem zit hem natuurlijk de bekostiging.

Vele buffers zijn reeds opgesoupeerd door bijdragen ven het school bestuur in ventilatiesysteem, eigen bijdragen aan renovatie.

Al jaren is het op en te kort vrees ik. Met een grote vernieuwingsslag is dit allemaal wel weg te werken maar dat gaat met de huidige marktwerking en productenprijzen ook veel langzamer dat voorheen.

In voorzie, zeker als er gehandhaafd gaat worden, grote problemen voor school besturen.

Mijn eerste indruk van de nieuwe wetsvoorstellen is dat de administratieve last verder verzwaard wordt. Mijn ervaringen met de huidige verplichte registratie niet bij de praktijk aansluit en daardoor onbegrijpelijk wordt. Daarnaast blijken de erkende maatregelen niet terug te verdienen in 5 jaar daar komen nu meer bij.
Volgens mij bereiken we meer als de rijksambtenaren die deze regels bedenken en administreren fysiek komen helpen om gebouwen te verduurzamen.

Jammer dat voor eigenaren/beheerders van een grote portefeuille niet de mogelijkheid wordt geboden op portefeuilleniveau te sturen, maar per pand aan minimale eisen moet worden voldaan. Binnen de portefeuille richten op de panden die het meeste CO2-uitstoot veroorzaken is veel effectiever dan het klein bier waar we nu per pand toe verplicht zijn. En dan heb ik het nog niets over de administratieve last die hier uit voortvloeit door de informatieplicht.

Ook jammer, dat niet het doel als uitgangspunt wordt genomen maar de middelen worden voorgeschreven. Met de nieuwe energieprestatieberekening volgens de NTA 880 maken we daarin juist zulke goede stappen.

De EML vragen zoveel technische kennis op detailniveau van zowel eigenaar als gebruiker om hierover verslag te kunnen doen, dat je haast verplicht bent het werk uit te besteden. Dat betekent extra kosten en extra werk.

Ten slotte is het haast ondoenlijk om bij verhuurd vastgoed de verhuurder of huurder verantwoordelijk te maken voor het aanleveren van de totale set informatie. Overleg en afstemming tussen beiden is goed, maar dan liever over het nemen van verduurzamingsmaatregelen i.p.v. het aanleveren van informatie hierover.

Op zich veranderd er hierdoor niet echt heel veel.

De meldingsplicht voor de grotere verbruikers en de plicht om energie te besparen is niet nieuw.

Ook de verplichting om maatregelen uit te voeren die zich binnen 5 jaar terugverdienen is niet nieuw en bestaat al lang.

Tot dusver werd er weinig of niet op gehandhaafd maar het afgelopen jaar is er dit in ieder geval bij een paar van onze scholen wel gebeurd.

Dus het wordt allemaal wel wat minder vrijblijvend en dat lijkt ons ook een goede zaak.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.