aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Utrecht investeert in verduurzamen

UtrechtDe gemeente Utrecht heeft € 12 miljoen extra vrijgemaakt om tot en met 2022 gemeentelijk vastgoed versneld te verduurzamen.

 

De kern van de Utrechtse Versnellingsopgave Energieneutraal Kernvastgoed schuilt volgens technisch adviseur vastgoed Jaap van Nunen in het slim gebruik maken van natuurlijke investeringsmomenten. Jaap: “De panden uit het gemeentelijk kernvastgoed worden op basis van hun bouwjaar, toekomstvisie en/of staat van onderhoud in één van de perioden van de 4-jaarlijkse cyclus van de Nota Kapitaal Goederen ingedeeld.”

Gebundelde aanpak

Jaap van NunenJaap heeft een aantal tips: “Maak een apart plan voor monumenten, want deze gebouwen vragen maatwerk en zijn zeer complex om te verduurzamen. Kijk goed naar de gebouwkenmerken en het toekomstperspectief en bundel ze in je aanpak.” Zo heeft maatschappelijk vastgoed uit de jaren negentig - en later - al een (redelijk) goede schil, waardoor de aanpak naar energieneutraliteit meer gericht is op de toepassing van slimme en efficiëntere installaties. “Hierbij proberen wij de opwekkingsinstallaties, duurzame opwekking en afgifte-installaties zo slim mogelijk op elkaar aan te sluiten, zodat wij zo min mogelijk energie verbruiken.”

Technische innovaties

Het verduurzamen van vooroorlogse gebouwen is een stuk lastiger. Die hebben een hogere onrendabele top, in de meeste gevallen, richting de 50%. “Om zo slim en efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare middelen, is er in Utrecht voor elke gebouwklasse een aanpak op papier gezet. In een aantal projecten proberen we ook technische innovaties te integreren, zodat we in de toekomstige coalitieperiodes de opgedane kennis en ervaring kunnen inzetten om de meest complexe gebouwen aan te pakken.”

Energieneutraal

Utrecht“Momenteel starten de eerste projecten, waarbij het beoogde projectresultaat energieneutraal is. De kosten van de extra maatregelen naar energieneutraal worden gedekt uit de extra financiële middelen. Om de resultaten te monitoren hebben we een duurzaamheidsdashboard, ook bedoeld om in de toekomst slimmer te prognosticeren. Daarnaast vormt een energieonderzoek een vast onderdeel van de haalbaarheidsstudie en brengt de impact van het energieneutrale concept op basis van het Total Cost of Ownership principe in beeld.”

Procesaanpak

“Ook proberen wij steeds eerder uitvoerende marktpartijen deelgenoot te laten zijn van het bouwproces. We willen namelijk gezamenlijk optrekken en gedeeld eigenaarschap creëren, waarbij de energieneutrale prestatie ook in de gebruiksfase onder verantwoordelijkheid kan blijven van de opdrachtnemer. Door deze constructie hopen wij als organisatie de procesaanpak te richten op Total Cost of Ownership en innovatieve technische oplossingen voor het realiseren en borgen van de energieneutrale status, waarbij ook de gebruiker op een duurzame en verantwoorde wijze gebruik maakt van het gemeentelijk vastgoed.”

 

 

Meedoen?

Word partner en deel ook uw kennis en ervaring rond de onderwerpen uit de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2020.

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners