LinkedInYouTubeTwitter

Huursubsidie mag niet zomaar

Image
Wetgeving_Pixabay_blauw.png

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 9 augustus 2022 een belangrijke uitspraak gedaan die gevolgen kan hebben voor gemeenten bij de verhuur en vastgoed.

Sportcentrum is commerciële activiteit

Het College van Beroep heeft geoordeeld dat de verhuur van een sportcentrum door de gemeente een economische activiteit is in de zin van de Mededingingswet waarbij op basis van de Wet Markt en Overheid ten minste een kostprijsdekkende huur in rekening moet worden gebracht bij de exploitant. De gemeente mag de exploitant daarbij niet ook nog een subsidie verstrekken die direct of indirect verbonden is met de huur. Daarmee zou namelijk de weg open staan om de regels te omzeilen.

 

Parallel aan de procedure over de doorberekening van de kosten in de huur, vond er een procedure plaats over een algemeen belang besluit van de gemeente. Deze werd op 9 augustus 2022 door  het College van Beroep vernietigd, omdat het onvoldoende was gemotiveerd.

To do-lijstje rond Didam-arrest

De uitspraak is in lijn met andere uitspraken in het kader van de Mededingingswet, waarvan de Wet Markt en Overheid onderdeel is. Veel gemeenten zijn nog druk om de gevolgen van het Didam-arrest voor hun organisatie een plek te geven en te zorgen dat zij 'Didam-proof' opereren. Deze uitspraak kan ook op het gemeentelijk to-do-lijstje.

Goed besluit kost tijd

Het is volgens leden van het Bouwstenen-netwerk Juridische zaken, belangrijk om deze uitspraak serieus te nemen en te zorgen voor goed inzicht in de verhuur van gemeentelijk vastgoed. De Autoriteit Consument en Markt heeft op haar website aangekondigd hierop toe te zien.  

 

Om de praktijk in lijn te brengen met de uitspraken is het voor gemeenten raadzaam te inventariseren of zij, direct of indirect, subsidie op de huurprijs verstrekken en zo ja of dat voldoende is afgedekt en gemotiveerd in het algemeen belang besluit. Meer informatie is te vinden op onze site.

 

 

Meer weten?

Tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag op 8 december gaan we met elkaar in gesprek over deze en andere uitspraken. Wat betekent dat in de praktijk. Heb jij je al aangemeld?

Ik ben erbij

Meer informatie

Reacties

Een huurovereenkomst en een subsidie/exploitatieovereenkomst met daarin opgenomen een compensatie voor de huur is strijdig met de WMO stelt het artikel. Kan dan niet beter een concessieovereenkomst worden afgesloten. De gemeente betaalt de exploitant een bedrag voor het exploiteren en stelt daarvoor een accommodatie beschikbaar.

Van een jurist uit ons netwerk kregen wij de volgende reactie op bovenstaande vraag.

Voor het beschikbaar stellen van de accommodatie geldt in dat geval alsnog dat er een integrale kostendoorberekening dient plaats te vinden (art. 25i Mededingingswet). Die verplichting geldt niet alleen bij huur. Daarnaast zal een concessieovereenkomst aanbesteed moeten worden (afhankelijk van de waarde).

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.