aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Voor de veerkracht

Koning Willem-AlexanderIn de troonrede van 2020 aandacht voor publieke voorzieningen ten behoeve van de veerkracht, veiligheid en samenhang in de samenleving.

De regering wil, naast baanbehoud, een sterkere economische structuur en een schoner land, flink investeren in goede publieke voorzieningen. Ze ziet dat het belang van publieke voorzieningen door corona eerder is toe- dan afgenomen.

Extra geld voor lokale voorzieningen

Er is een aanvullend pakket van bijna € 0,5 miljard voor kunst en cultuur. Voor gemeenten komt bijna € 800 miljoen extra beschikbaar, bijvoorbeeld voor buurthuizen, sociale werkvoorziening en culturele instellingen. En het onderwijs heeft extra geld gekregen voor de aanpak van het lerarentekort en € 500 miljoen voor het wegwerken van onderwijsachterstanden. Wat betreft de zorg wil het kabinet kijken of er meer zorg op afstand nodig is en onderstreept ze de noodzaak van preventie. 

Bouwen voor de toekomst

Met een bedrag van € 5 miljard wil de regering de komende jaren de problemen met stikstof aanpakken, niet alleen in het belang van de voedselvoorziening, maar ook om ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Ook wordt er geld naar voren gehaald voor het onderhoud en de verduurzaming van rijksgebouwen en krijgt de bouw een steun in de rug door bouwprojecten eerder uit te voeren. De doelstellingen uit het Klimaatakkoord gelden, ondanks de crisis, nog steeds. Daarbij zitten er verschillende maatregelen in het vat, zoals maatregelen om de circulaire economie te stimuleren. Ook wil de regering een vliegende start maken met het Nationaal Groeifonds,  waarvoor de komende 5 jaar € 20 miljard beschikbaar is. Dit fonds is er voor het toekomstig verdienvermogen.

Kwaliteit van het werk

De regering realiseert zich hoe cruciaal het in het publieke domein is om vertrouwen te hebben in het handelen van de overheid. Investeren in de kwaliteit van de publieke dienstverlening blijft in haar ogen dan ook noodzakelijk en dat kunnen we als Bouwstenen natuurlijk alleen maar onderschrijven. Daarom ontwikkelen we in netwerkverband kennis over de vraag; Hoe word ik een Impact Investor? Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om het maatschappelijk resultaat van alle maatschappelijke investeringen. 

 

 

Meedoen?

Werkt u bij een beleidsafdeling maatschappelijke ontwikkelingen van een gemeente en wilt u meedoen op 7 oktober 2020 in Eemnes. Neem dan contact op met Ingrid de Moel via 06 - 5231 0845

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners