LinkedInYouTubeTwitter

Toekomstwaarde

Een algemeen gehanteerd, niet gespecificeerd begrip waarmee wordt aangeduid dat de toegekende waarde, in de tijd gezien, op basis van gemaakte vooronderstellingen is, gegeven de veranderende omstandigheden waarop de waardebeoordeling betrekking heeft ten aanzien van optredende (markt)ontwikkelingen, de kwalitatieve duurzaamheid, de flexibiliteit in vermogen tot reageren en het beheersbaar zijn van de processen. 

 

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)