LinkedInYouTubeTwitter

Technisch beheer

Technisch beheer heeft tot doel de vastgoedobjecten in optimale technische staat te houden door ze goed te onderhouden. Goed onderhoud draagt bij aan waardebehoud van het vastgoedobject. Het omvat werkzaamheden als:

-          Het opstellen van onderhoudsbeleid

-          Het opstellen van meerjarige onderhoudsplannen (zie MJOP en planmatig onderhoud)

-          Technische inspecties

-          Klachtenintake

-          Klein dagelijks onderhoud

-          Uitbesteden en controle op schoonmaak, etc.