LinkedInYouTubeTwitter

De eerste stap heeft tot doel de eigen opgave voor de portefeuille routekaart in beeld te krijgen. Deze stap is met het werkveld besproken op 7 april 2021. Selina Roskam van de RVO was daarbij om een toelichting op de opgave te geven (zie bijlage).

 

Snel bijgepraat worden over de aanpak van de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed?

Abonneer op webinar