aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

verkoop maatschappelijke vastgoed

Makelen en schakelen naar optimale bezetting

Dit netwerk is bedoeld voor mensen wiens rol het is te komen tot optimaal ruimtegebruik voor maatschappelijke activiteiten. Het zijn de matchmakers, stadsmakelaars en (aan- en verkoop-) adviseurs die vanuit een centraal punt in de organisatie zicht hebben op de ruimtelijke behoeften. Ze werken er aan de bezetting van accommodaties te optimaliseren en eventuele overmaat in ruimte (maatschappelijk) beter te benutten.  

Abonneren op verkoop maatschappelijke vastgoed

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?